Társasházi közlemények

 
Szeretne Ön igényes társasházkezelést?

 A nyugodt hétköznapok záloga a hatékony közös képviselet.
Amennyiben társasháza jövőjét kompromisszumok és rejtett költségek nélkül képzeli el, válassza a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését megbízható szakértői hátérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző, kibővített csomaglehetőségeinkről az alábbi elérhetőségeken:
tarsashazkezeles@szepho.hu email-címen illetve a +36/30 494 5707 telefonszámon

Megújuló társasházkezelés a Széphő Zrt.-nél

Hamarosan lezárul  a  Széphő Zrt. tulajdonában levő Társasházkezelési Osztály megújítása. Ez év október eleje óta Hegedűs Sándor személyében új vezetője van az osztálynak. Az ősszel kezdődött kezdeményezés célja, hogy alkalmazkodva az új igényekhez, olyan intézkedések kerüljenek bevezetésre, melyek a  lakók elégedettségét szolgálják.  A megújulási folyamat 2015. január 30-ig befejeződik.

Október elsején vette át a Társasházkezelési Osztály irányítását Hegedűs Sándor, aki a tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében elsőszámú feladatának tartotta az osztály működésének átvilágítását.  Ezen belül sor került a szervezeti felépítés átgondolására, a  társasházkezelők feladatainak racionalizálására. Megvizsgálták a társaság ügyfélkörét, a saját és a versenytársak piaci pozicionálását, továbbá az ár - és üzletpolitikát.

Az osztályvezető végső célként fogalmazta meg az ügyfelek elégedettségének elérését. Ennek érdekében első körben fel kellett mérni Székesfehérvár lakóinak az igényeit. A változó piaci környezethez alkalmazkodás mellett a működés hatékonyságát, minőségét javító intézkedések bevezetésére is sor került. A teljes körű ellenőrzést követően pedig megtörtént az átláthatóság biztosítása. Az osztályvezető fontosnak tartja a meglévő vállalkozói kör felülvizsgálatát, szűrését és esetleges kibővítését, továbbá  új kapcsolatok kiépítését, együttműködve az Iparkamarával.

 A fő cél megvalósulásához azonban apró részfeladatok megoldásán keresztül vezet az út. A rövidtávú tervek egy része már megvalósult. A gyakorlati tapasztalatok az mutatták, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a társasház lakóival történő rendszeres és személyes kapcsolattartásra. A hatékonyság javítása érdekében a feladatokat át kell szervezni, és osztályon belüli megosztások változtatására is szükség lehet. Bevezetésre kerül az egységes dokumentációkezelés, a papír alapú és az elektronikus tárolás tekintetében is. Megvalósul a számlaigazolások rendjének részletes szabályozása, s ez lehetőséget biztosít a társasházak lakói számára, hogy bármely ponton betekinthessenek az ellenőrzésbe. Az újítások eredményeképpen a vállalkozási szerződéskötések is szigorodnak.  Mindkét fél érdekét szolgálja, hogy az ingatlanok kis értékű javításainál a lakók által jóváhagyott vállalkozókkal és rögzített árakon keretszerződések kerüljenek megkötésre. Az elvégzett munkák minőségét szakértők ellenőrzik és hagyják majd jóvá és a  kifizethetőség előtt kötelező teljesítés igazolás kiállítására lesz szükség.

forrás: Fehérvár Magazin

 

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Szeretne Ön igényes társasházkezelést?

Amennyiben társasháza jövőjét kompromisszumok és rejtett költségek nélkül képzeli el, válassza a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését megbízható szakértői háttérrel, új díjcsomagokkal!