Gyakori kérdések

Van-e lehetőség elektronikus számlát kérni, ha igen, hogyan?

Számláját elektronikusan, kényelmesen és gyorsan kiegyenlítheti a Díjnet szolgáltatásán keresztül (ez esetben, kérjük, keresse fel a www.dijnet.hu honlapot, ahol a SZÉPHŐ-t kiválasztva tudja regisztrációját indítani), vagy elektronikus számlát igényelhet a www.szepho.hu honlapról letöltött, elektronikus számla igényléséhez szükséges nyilatkozat kitöltésével társaságunkhoz személyes, postai, vagy elektronikus úton történő eljuttatásával.

Az elektronikus számla igénylése benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül is a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon.

Online ügyfélszolgálatunkra belépve a SimplePay rendszer segítségével bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthetők a számlák.

Társaságunknál elektronikus számlát az alábbi nyilatkozat kitöltésével is lehet igényelni:

Elektronikus számla igénylése magánszemélyként

Elektronikus számla igénylése jogi személyként

Lap tetejére

Mi alapján számláznak, ha nincs költségosztó vagy almérő felszerelve?

Amennyiben a felhasználási hely épületrészeiben nincs elhelyezve költségmegosztó, a fűtési célú távhőszolgáltatás hődíja a felhasználási hely épületrészeinek légtérfogata alapján kerül a díjfizetők között megosztásra és kiszámlázásra.
Lap tetejére

Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Ügyfeleink tartozásaikat az alábbi módokon rendezhetik:

- készpénzutalási megbízással postahivatalokban;
- átutalási megbízással pénzintézeten keresztül;
- a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálati irodájának pénztárában készpénzzel vagy bankkátyával.

Lap tetejére

Mire szolgál az online ügyfélszolgálat?

Az elektronikus ügyfélszolgálati rendszer elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson ügyfelei számára a kényelmes, biztonságos ügykezelésre. A felület a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu webcímen keresztül érhető el.

A hibamentes felhasználói élmény érdekében az alábbi böngészőtípusok használata javasolt:
• Google Chrome 50. vagy ezen böngésző frissebb verziói
• Microsoft Edge 80. vagy ezen böngésző frissebb verziói
• Apple Safari 12. vagy ezen böngésző frissebb verziói

Nem javasolt böngésző: Internet Explorer

Lap tetejére

Mi a teendő, ha változik a díjfizető, a bérlő, vagy egyéb adatváltozás történik?

Ha adásvétel történt, az ügyintézéshez szükséges:
• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfizető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül az adásvételt bejelentő nyomtatvány kitöltésére. (Az adásvételi szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink.)
• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött adásvételt bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése.
•A díjfizetőváltozás-bejelentő nyomtatvány benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül is a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon.
A bejelentő kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található
melegvízmérő- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. (Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot is kérnek munkatársaink.)

Örökléskor kérjük bemutatni a hagyatéki végzést vagy a tulajdoni lapot, az elhunyt nevére kiállított halotti anyakönyvi kivonatot, valamint kérjük a díjfizető (vagy a meghatalmazott) személyes megjelenését. Az elhunyt házastársának nevére történő átíráshoz elegendő az elhunyt nevére kiállított, halotti anyakönyvi kivonat bemutatása.

Ha ajándékozás történt, az ügyintézéshez szükséges:
• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfizető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül a bejelentő nyomtatvány kitöltésére. Az ajándékozási szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink.
• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött adásvételt bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése.
• A díjfizetőváltozás-bejelentő nyomtatvány benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon.
A nyomtatványon kérjük feltüntetni, hogy ajándékozási szerződés történt. (Ebben az esetben eladó = ajándékozó, vevő = ajándékozott.)
A bejelentő kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található melegvízmérő- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérnek munkatársaink.

Ha bérlőváltozás történt, az ügyintézéshez szükséges:
• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfizető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül a bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány kitöltésére. A bérleti szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink.
• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése. A bérlő/használó bejelentő nyomtatvány benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon. A bejelentő kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található
melegvízmérő- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérnek munkatársaink.

A névváltozás bejelentése történhet személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen, vagy benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül is a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon. Az ügyet személyes ügyintézés esetén személyigazolvány bemutatásával intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja, postai illetve elektronikus ügyintézésnél nem kérünk igazolványmásolatot.

Levelezési cím, állandó lakcím, telefonos elérhetőség, valamint e-mail-cím változása bejelenthető személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen, vagy benyújtható az ügyfélszolgálati rendszeren keresztül is a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon. Az ügyet intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja.

Fizetési mód változása esetén az ügyintézés történhet személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen, vagy benyújtható az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül is a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon. Az ügyet intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja.

Lap tetejére

Hogyan működik az online ügyfélszolgálat?

A rendszer használata regisztrációhoz kötött, melyet a bejelentkező felületen a „Regisztráció” gomb megnyomását követően lehet végrehajtani.

Regisztrálni az a felhasználó tud, akit a SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálata már egy előző ügyintézés kapcsán azonosított. Amennyiben a regisztrációs folyamat során a beírt e-mail-címet a rendszer elfogadta, úgy Önt már azonosított ügyfélként tartjuk nyilván.

Sikertelen regisztráció esetén, a szükséges adategyeztetés megtehető telefonos úton a 22/541-300-as telefonszámon.

A rendszerbe történő belépést követően elérhetővé válik a személyre szabott felhasználói profil, ahol lehetőség van ügyeket indítani, a folyamatban lévő ügyeket figyelemmel kísérni.

Naprakész információt kaphatnak:
- folyószámla egyenlegükről;
- a befizetésre váró számláikról;
- a használati melegvízmérő/hőmennyiségmérő adatairól;
- a rögzített mérőóraállásokról.

A rendszer alkalmas:
- műszaki hiba bejelentésére;
- a belépéshez használt jelszó megváltoztatására;
- üzenetváltásra, értesítések fogadására;
- időpont foglalásra;
- hiánypótlás benyújtására;
- bankkártyás fizetéssel az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásán keresztül számlákat kiegyenlítésére.

Az online ügyfélszolgálat a regisztrált közös képviselők és fűtési megbízottak számára lehetőséget biztosít a fűtési rendszer indítására/leállítására, ill. az épületek szekunder fűtési rendszereinek ürítésének–töltésének megrendelésére is.

Lap tetejére

Kit terhel az ürítés, töltés költsége?

Alapértelmezetten a társasházat, amely megjelölhet maga helyett díjfizetőt.

Ez utóbbi esetben a szolgáltató az ürítést csak a díj rendezése után hajtja végre.

Lap tetejére

Ki végezheti el a felhasználói fűtési rendszer ürítését, töltését?

A helyi önkormányzati rendelet alapján a felhasználói fűtési hálózat ürítési, töltési munkáit, a felhasználó képviselőjének írásos, vagy a SZÉPHŐ online ügyfélszolgálatán keresztül történő megrendelésére, csak a távhőszolgáltató végezheti el.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha április 15. után igényünk van fűtésre?

Az erre jogosult személy (közös képviselő, a lakásszövetkezeti vagy a fűtési megbízott) igényelheti a fűtés elindítását személyesen vagy a SZÉHŐ Zrt. honlapján keresztül. Az április 15. után elindított fűtést külön kérésre állítja le a távhőszolgáltató.

Lap tetejére

Mi a fűtésindítás feltétele?

A fűtésszolgáltatás indításának feltétele az, hogy a felhasználói tulajdonban lévő berendezések legkésőbb szeptember 15-re üzemkész állapotban (feltöltve, kilégtelenítve) legyenek, a szolgáltatásra vonatkozó menetrenddel.
Lap tetejére

Ki és hogyan kérheti a fűtés indítását/leállítását?

A fűtés indítására/leállítására vonatkozó igényt az erre jogosult személy (közös képviselő, lakásszövetkezeti vagy fűtési megbízott) személyesen, vagy a kialakított elektronikus felületen (https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/kozoskepviselo) a kért fűtésindítás vagy -leállítás időpontjának megadásával jelentheti be a diszpécserszolgálatnak.

A megrendelt fűtésindítás, a felhasználói berendezések üzemkész állapota esetén legkésőbb 48 órán belül teljesül.

Az október 15. – április 15. időszakon kívül mind a fűtés elindításáról, mind a leállításáról külön rendelkezni kell.

Lap tetejére

Végezhető átalakítás, felújítás a fűtési rendszeren fűtési szezonban?

A fűtési rendszerek fűtési szezonban történő felújítása, átalakítása a jogszabályi előírások miatt nem lehetséges. Tehát a felújítás, átalakítás miatti leürítés csak május 15. és szeptember 15. közötti időszakban igényelhető.

Lap tetejére

Az év mely szakaszában indul el/áll le a távfűtés?

A fűtést a helyi önkormányzati rendelet értelmében, a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül az év október 15. napján a SZÉPHŐ Zrt. elindítja, és a következő év április 15. napján állítja le.

Szeptember 15. és október 15., valamint április 15. és május 15. közötti időszakokban a távhőszolgáltató köteles rendelkezésre állni, hogy igény esetén indítani tudja a fűtést.

Május 15. és szeptember 15. közötti időszakban is igényelhető fűtés, de előfordulhat, hogy a távhőrendszeren végzett karbantartás miatt a szolgáltatás nem indítható.

A lakossági használatimelegvíz-ellátás egész évben folyamatosan üzemel, csupán meghibásodás vagy tervezett karbantartás esetén áll le. A lakóközösség döntése szerint, a szolgáltatás szakaszos igénybe vételére is van lehetőség. 

Lap tetejére

Milyen módon tehető meg a hibabejelentés?

A hibabejelentések személyesen a Honvéd u. 1. sz. alatt, írásban a diszpecser@szepho.hu e-mail címen, az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül, továbbá telefonon a 06-22/541-300-as számon, a nap 24 órájában történhetnek.

Gyorsítja az ügyintézést, ha a bejelentő ismeri a fogyasztási helyének azonosítószámát, melyet a számláján talál meg.
Lap tetejére

Lehet időpontot kérni az ügyintézéshez?

Igen, van lehetőség a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására a 06-22/541-300-es telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat@szepho.hu e-mail-címen keresztül, ezenfelül a www.szepho.hu honlap tetején a „Hőszolgáltalási ügyfelek” menüpont alatt, illetve elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül is, amely a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu címen érhető el.

Lap tetejére

Melyek a távfűtés előnyei?

Székesfehérváron közel 22 000 otthon, mintegy 50.000 ember, vagyis Székesfehérvár lakosságának fele veszi igénybe a távhőszolgáltatást.

A távfűtés előnyös, mert
- környezetbarát: jó hatékonyságú energia-előállítás; koncentrált;
- ellenőrzött körülmények között történik a füstgázkibocsátás;
- alacsony a helyi környezetszennyezés;
- versenyképes, megfizethető, hatóságilag ellenőrzött;
- kényelmes és biztonságos, hiszen a lakóházakba, lakásokba meleg vizet juttat el;
- nincs szükség kazánra, kéményre a házakban;
- a rendszer 24 órában távfelügyelt;
- éjjel-nappal hívható műszaki felügyeletet biztosít.

Lap tetejére

Hogyan működik a távhőszolgáltatás?

A fűtőerőművekben, kazánházakban előállított, maximum 105 °C hőmérsékletű, legfeljebb 16 bar nyomású meleg víz a távvezetékeken jut el az épületekben található hőközpontokba. Itt történik meg szabályozott formában a hő átadása a ház belső rendszerébe fűtés és használati meleg víz formájában. A hőközpontban valósul meg az épület belső fűtési rendszerének nyomástartása és szükség szerinti ürítése, töltése.

Lap tetejére

Ha vízóracsere történt, mi a teendőm?

Ügyfeleink a melegvízmérő-óra cseréjének bejelentését személyesen, postai illetve elektronikus úton, az óracserénél kapott jegyzőkönyv másolatának csatolásával (személyes ügyintézésnél elegendő bemutatni) tehetik meg.

Az ügyintézés indítható az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon.

Lap tetejére

Hogyan történik a melegvízmérő-óra leolvasása?

A SZÉPHŐ Zrt. a távleolvasás lehetőségét folyamatosan vezeti be minden távhővel ellátott székesfehérvári otthonba. Ezért ha a lakásban/helyiségben egyedi melegvízmérő-óra található, a mérőóra állására vonatkozó adatszolgáltatás érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot a felhasználó képviselőjével (társasházi közös képviselő, lakásszövetkezet), aki tájékoztatást tud adni az adatgyűjtés módjáról.

Melegvízmérőóra-állás adatgyűjtésének lehetőségei:

- a felhasználó képviselője általi közvetlen leolvasás és közvetlen havi adatszolgáltatás (amennyiben nincs rádiós modul felszerelve a melegvízmérő-órára),
- a vezetékes víz- és csatornaszolgáltató által a melegvízmérőkre felszerelt és üzemeltetett, távleolvasást lehetővé tevő rádiós modulok, SZÉPHŐ Zrt. által történő leolvasásával, (külön megállapodás alapján);
- közvetlen leolvasás és rádiós modulok vegyes alkalmazásával külön megállapodás alapján.

Lap tetejére

Mivel foglalkozik az ügyfélszolgálat?

A SZÉPHŐ Zrt. ügyfelei részére személyes, telefonos és online ügyfélszolgálatot üzemeltet a Székesfehérvár, Honvéd utca 1. szám alatt, továbbá ügyfeleinek színvonalas kiszolgálása érdekében elektronikus ügyfélszolgálati rendszert működtet, amely a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu webcímen keresztül érhető el.

Nyitvatartási időben munkatársaink készséggel válaszolnak a távhőszolgáltatással, társasházkezeléssel kapcsolatos kérdésekre, és segítséget nyújtanak a gördülékeny ügyintézés érdekében. Ügyfélszolgálatunk postai úton, levélben is fogad megkereséseket.

Lap tetejére

Milyen adat szükséges az ügyfélszolgálaton történő ügyintézéshez?

Felhasználó azonosító, ami a számla első oldalán található, vagy Vevő (Fizető) azonosító, ami a harmadik oldalon található.
Lap tetejére

Kinek kell jelenteni a tulajdonos-/ bérlőváltozást a költségmegosztókat elszámoló cég irányába?

A tulajdonos/bérlő személyében bekövetkezett változás lejelentése az elszámoló cég irányába a lakástulajdonos feladata.
Lap tetejére

Adásvétel vagy bérlőváltozás esetén a költségmegosztók értékeit kinek kell lejelenteni?

A költségmegosztókon mért adatokat a leolvasásért felelős szervezetnek kell lejelenteni írásban, nyilatkozat formájában, amit a régi és az új lakó is aláírt és ezt követően megküldött a leolvasásért felelős szervezetnek (pl. TECHEM Kft.).

Lap tetejére

Költségmegosztós újraosztásból adódó visszajáró pénz visszaküldése, vagy tartozás esetén annak beszámítása milyen módon történik?

A költségújraosztásból adódó folyószámlatúlfizetés a korábbi díjhátralékba, valamint az adott havi távhőszolgáltatási számlába kerül beszámításra vagy jogszabály alapján visszafizetésre.

A kalkulációt a távhőszolgáltató a költségmegosztók elszámolását végző cégtől kapott adatok alapján végzi.

Lap tetejére

Egyéni utalásnál milyen számlára kell utalni, a közleménybe mit kell beírni?

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12001008-01580400-00100009

Közlemény rovatba kérjük jelezni: számla sorszáma és/vagy felhasználó azonosítója.

Lap tetejére

Hogyan járjak el, ha távhő számláimat csoportos beszedési megbízáson keresztül szeretném rendezni?

Számlavezető bankjánál, valamint a SZÉPHŐ ügyfélszolgálatán is igényelheti a csoportos beszedési megbízást. Munkatársaink segítenek az igényléshez szükséges dokumentumok kitöltésében és elküldésében.

A banki ügyintézéshez szükség lehet a SZÉPHŐ Zrt. GIRO azonosítójára (A11103413T207), valamint az Ön nyolcjegyű vevő (fizető) azonosítójára, amely a számla harmadik oldalán található.

Lap tetejére

Melyek a távhődíj fizetésének lehetséges módjai?

Ügyfeleink tartozásaikat, egyedi átutalási megbízással pénzintézeten keresztül, csoportos beszedési megbízással, vagy bankkártyás fizetéssel (Díjnet, bankautomata által, illetve ügyfélszolgálatunkon), készpénzben ügyfélszolgálati irodánk pénztárában, továbbá készpénz-átutalási megbízással (postai csekken) a postahivatalokban is kiegyenlíthetik.

Az elektronikus ügyfélszolgálati felületre belépve (https://ugyfelszolgalat.szepho.hu) SimplePay rendszeren keresztül is lehetőség nyílik a számlák rendezésére.

Lap tetejére

Mit tartalmaz az alapdíj és a hődíj? Mi alapján történik a számlázás?

A számlán megjelenő fizetendő költségek két részből állnak: alap- és hődíjból. Az alapdíj fedez minden olyan kiadást, amely a szolgáltatás működtetéséhez szükséges: a távhőszolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen infrastruktúra fenntartásáért, a rendelkezésre állásért fizetendő díj, melyet a fogyasztó havonta, a társasházzal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott légtérfogat után fizet.

Ha a távhőt csak melegvíz-felhasználásra vételezik, csak a meleg vízre; ha csak fűtési célra használják fel, csak a fűtésre, ha fűtésre és melegvíz-felhasználásra egyaránt vételezik, az alapdíj együttesen kerül felszámításra. Hődíj esetén megkülönböztetünk fűtési és vízfelmelegítési hődíjat. A fűtési hődíj számítása a társasház és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján történik úgy, hogy a fűtési idény hónapjaiban az épület hőközpontjában mért hőmennyiség díja felosztásra kerül az épületrészek (lakások) tulajdonosai között. A vízfelmelegítési hődíj a havonta jelentett melegvízmérőóraállások alapján kerül számlázásra.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha csöpög a radiátor?

Ha van a radiátor előtt és után elzáró, akkor azt mielőbb el kell zárni, a radiátor alá, vagy a csöpögési pont alá felfogó edényt kell tenni.

Majd értesíteni szükséges a közös képviselőt, aki intézkedik a hibaelhárításról. Jelentős vízfolyással járó lyukadás estén minden esetben értesíteni kell a távhőszolgáltató diszpécserszolgálatát, aki gondoskodik az épület ürítéséről a nagyobb kár elkerülése érdekében.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha zajos a radiátor?

A zajnak számos oka lehet, ami jellemzően a ház fűtési rendszerében keresendő, ezért a problémával a közös képviselőt, lakásszövetkezetet kell megkeresni. Zajt okozhat például a csővezetékek falátvezetéseknél történő fix megfogása, a radiátorokkal, vagy csővezetékekkel érintkező elektromos berendezések, a rosszul méretezett átalakítások, leragadt szelepek.
Lap tetejére

Mi a teendő, ha nem fűt a radiátor?

Ha nem fűt a radiátor, először ellenőrizni kell, hogy a radiátor elzárói nyitva vannak-e. (Hasznos lehet az elzárók többszöri nyitása, zárása, illetve termosztatikus radiátorszelep esetében a fej eltávolítását követően a szelep megmozdítása. Azt is érdemes megnézni, hogy a fűtési elégtelenség csak az egyik, vagy a lakáson belüli többi radiátornál is fent áll-e.) Ha nem ez okozta a problémát, meg kell keresni a közös képviselőt, lakásszövetkezetet, és kérni az intézkedését.
Lap tetejére

Átalakíthatom, módosíthatom távhős fűtésrendszeremet?

Igen. Ehhez azonban a távhőszolgáltató hozzájárulása szükséges. A módosításhoz mindenképpen fel kell keresnie társaságunkat, és véleményezzük, jóváhagyjuk a tervezett átalakítást, illetve tanácsokat is adunk, ha szükséges.

Radiátorcseréhez szükséges szakvélemény kérhető az elektronikus ügyfélszolgálati rendszeren keresztül a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu weboldalon.

Lap tetejére

Milyen hatással lehet a gyakori ürítési-töltési folyamat a ház fűtési rendszerére?

A rendszer leürített állapotának maximális ajánlott időtartama két hét. Az ennél hosszabb ideig történő leürítés növelheti a fűtésrendszer meghibásodásának lehetőségét.

A társasház szekunder rendszerének legfeljebb hat egymást követő ürítése után, de legkésőbb öt évente javasolt a fűtési rendszer karbantartási célú átmosása a biztosabb üzemeltetés érdekében. A rendszer visszatöltése és újbóli ürítése között célszerű minimum 30 napos határidőt tartani.

Lap tetejére

Kik érintettek a távhőszolgáltatásban?

A zavartalan szolgáltatás fenntartásához három szereplő, a távhőszolgáltató, a lakóközösség (mint tulajdonosa a szekunder fűtési rendszernek) és a lakók (mint egyedi fogyasztók, díjfizetők) közös együttműködése szükséges.

A távhőszolgáltató a megtermelt hőt távvezetékeken eljuttatja a hőközpontokba, ezáltal a fűtést a lakóközösségek igényeinek megfelelően szolgáltatja. Saját költségén gondoskodik a tulajdonában lévő berendezések műszaki karbantartásáról.

A lakóközösség a saját fűtési rendszerén fogadja a hőközpontból érkező hőt. Tulajdonosa az épületben lévő függőleges felszálló-vezetékeknek és a hozzájuk tartozó szerelvényeknek. Saját költségén a tulajdonában lévő berendezéseket üzemelteti, fejleszti, karbantartja, a felmerülő hibák elhárításáról gondoskodik.

A hőközpontban előállított használati meleg víz előremenő és cirkulációs vezetéke szintén a lakóközösség tulajdonát képezi, annak üzemeltetése a lakóközösség érdeke és felelőssége.

A lakó a saját berendezései által a lakóközösség fűtési rendszeréhez csatlakozva fogadja a hőt. Általában tulajdonában van a felszálló vezetékről leágazó bekötő vezeték, a szabályzó berendezések, a radiátorok és a vízmérő(k). Saját költségén a tulajdonában lévő berendezéseket üzemelteti, fejleszti, karbantartja, a felmerülő hibák elhárításáról gondoskodik.

Lap tetejére

Mire jó a fűtőtestekre felszerelt költségmegosztó?

A költségmegosztók olyan eszközök, melyek segítségével a ház által elfogyasztott, mért hőmennyiség arányosítással felosztható az egyes lakásokra. A költségmegosztók kezelése elválik a SZÉPHŐ Zrt. tevékenységétől.
Lap tetejére

Mit jelent a hőérzet és mi befolyásolhatja?

A hőérzet egyfajta komfortmutató. Több tényező egyszerre befolyásolja, hogy az ember egy adott hőmérsékletet milyennek érez.

Elsősorban a környezetünk tulajdonságai határozzák meg pl. a levegő hőmérséklete, nedvességtartalma, a szélsebesség és a sugárzási hőmérséklet, ugyanakkor mentális állapotunk, hangulatunk, kondíciónk, egészségünk, sőt az életkorunk is hatással lehet hőérzetünkre.

Lap tetejére

Miért nincs éjszaka meleg víz?

A távhőszolgáltató a nap 24 órájában képes hőt szolgáltatni a fogyasztók részére. A használatimelegvíz-szolgáltatás a társasházakban a közös képviselő által kért menetrend alapján működik, azaz az éjszakai és hajnali, szolgáltatás nélküli órák a lakóközösség kérésére valósul meg, jellemzően takarékossági okból.

Amennyiben a lakóközösség úgy ítéli meg, hogy szükségesnek tartja a használatimelegvíz-szolgáltatást a hajnali órákban, az erre vonatkozó igényét a közös képviselőnek/ fűtési megbízottnak jelezhetik, akik felveszi a kapcsolatot a SZÉPHŐ Zrt-vel a szolgáltatási menetrend módosítása érdekében.

Lap tetejére

Miért lehet fűtési szezonban langyos/ hűvös a radiátor?

A távhőszolgáltatásban működő hőközpontok automata üzeme a külső hőmérsékleti viszonyokhoz alkalmazkodik, így a fűtési időszakban, meleg időjárás esetén, a radiátorok napközben csak kevés hőt adnak le. Kora őszre emlékeztető, kellemesebb napokon ezért érezhetjük úgy, hogy szinte alig fűtenek a radiátorok.

Amennyiben a lakóközösség úgy ítéli meg, hogy a fűtés nem kielégítő, nem megfelelő a lakók hőérzetének, változtatási igényüket jelezhetik a fűtési megbízottnál vagy a közös képviselőnél, akik a fűtési görbe módosításának érdekében felveszik a kapcsolatot a SZÉPHŐ Zrt-vel.  

Lap tetejére