Gyakori kérdések

Óracsere esetén mi a teendő?

Ügyfeleink az alábbi módokon jelenthetik be a használati meleg víz mérőórájának cseréjét. 

  • mérőóra leolvasó adatlap kitöltése,
  • óracserénél kapott jegyzőkönyv bemutatása ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@szepho.hu).

Lap tetejére

Adásvétel vagy bérlőváltozás esetén a költségmegosztók értékeit kinek kell lejelenteni?

A költségmegosztókon mért adatokat a leolvasásért felelős szervezetnek kell lejelenteni írásban, nyilatkozat formájában, amit a régi és az új lakó is aláírt és ezt követően megküldött a leolvasásért felelős szervezetnek (pl. TECHEM Kft.).

Lap tetejére

Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?

Tulajdonosváltozás, bérlőváltozás illetve névváltozás bejelentését elektronikus úton is kérhetik ügyfeleink az átíráshoz szükséges dokumentumok (adásvételi szerződés, bérleti szerződés, személyi igazolvány) bemutatásával.
A különböző fizetési módok – készpénz átutalási megbízás/átutalás/pénztár – közötti váltás, illetve a levelezési cím módosítása személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton is kérhető.

Lap tetejére

Mi történik, ha nem jelentek meleg víz óra állást?

Amennyiben az adott hónapban nem történik melegvízóraállás-lejelentés, abban az esetben a társasház által tett nyilatkozat alapján, becsült fogyasztás kerülhet rögzítésre az adott mérőórára. A becsült fogyasztás lehet a fogyasztási hely előző évi fogyasztási adatainak átlagából számított mennyiség, vagy mérőóránként fix köbméterben meghatározott fogyasztási mennyiség.

Lap tetejére

Mi az az alapdíj? Miért kell alapdíjat fizetni?

Az alapdíjat a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételéért kell havi rendszerességgel ügyfeleinknek fizetni, az alapdíj fedezetet nyújt az adott felhasználási helyen az igénybe vehető teljesítmény technikai biztosítására.

Lap tetejére

Mi alapján számláznak, ha nincs költségosztó vagy almérő felszerelve?

Amennyiben a felhasználási hely épületrészeiben nincs elhelyezve költségmegosztó, a fűtési célú távhőszolgáltatás hődíja a felhasználási hely épületrészeinek légtérfogata alapján kerül a díjfizetők között megosztásra és kiszámlázásra.

Lap tetejére

Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Ügyfeleink tartozásaikat az alábbi módokon rendezhetik:

  • készpénzátutalási megbízással postahivatalokban,
  • átutalási megbízással pénzintézeten keresztül, valamint
  • ügyfélszolgálati irodánk pénztárában.

Lap tetejére

Költségmegosztós elszámolásból adódó visszajáró pénz visszaküldése vagy kezelése tartozás esetén milyen módon történik?

A költségújraosztásból adódó folyószámla-túlfizetés kezelése tartozás esetén a költségújraosztás vonatkozási időszakában keletkezett számlatartozásra kerül könyvelésre, amennyiben az aktuális havi elszámoló számla kiállítását követően a felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján túlfizetés mutatkozik a távhőszolgáltatás végrehajtásáról szóló 157/2015. (VII.15.) Kormányrendelet 3. mellékletének 20.3. pontja szerint járunk el.

Lap tetejére

Egyéni utalásnál melyik számlára kell utalni, a közleménybe mit kell beírni?

Számlavezető pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000036-72480008
IBAN: HU45 1091 8001 0000 0036 7248 0008
SWIFT (BIC): BACXHUHB
Közlemény: számla sorszáma és/vagy felhasználó azonosító

Lap tetejére

Csak a bankban adható felhatalmazás az átutalási megbízás teljesítésére?

Igen. A honlapunkról letölthető dokumentum által intézhető. A kitöltésben ügyfélszolgálatunkon személyesen segítséget nyújtunk.

Lehetőség van arra, hogy Ügyfeleink a  megbízásukat a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatvány aláírásával, társaságunkhoz történő eljuttatásával intézzék. A kitöltött nyomtatványt társaságunk továbbítja a nyomtatványon feltűntetett pénzintézet felé.

Lap tetejére

Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?

Bérlő-, tulajdonosváltozás bejelentését személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@szepho.hu) lehet kérni, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat bemutatásával, valamint az adásvételt bejelentő illetve bérlőváltozást bejelentő nyomtatványok kitöltésével.

Lap tetejére

Van-e lehetőség elektronikus számlát kérni, ha igen, hogyan?

Társaságunknál elektronikus számlát az alábbi nyilatkozat kitöltésével lehet igényelni.

Nyilatkozat lakossági ügyfeleknek

Nyilatkozat nem lakossági ügyfeleknek

Számláját elektronikusan, kényelmesen és gyorsan kiegyenlítheti a

Díjnet szolgáltatásán keresztül. 

Lap tetejére