Gyakori kérdések

Mi alapján számláznak, ha nincs költségosztó vagy almérő felszerelve?

Amennyiben a felhasználási hely épületrészeiben nincs elhelyezve költségmegosztó, a fűtési célú távhőszolgáltatás hődíja a felhasználási hely épületrészeinek légtérfogata alapján kerül a díjfizetők között megosztásra és kiszámlázásra.

Lap tetejére

Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Ügyfeleink tartozásaikat az alábbi módokon rendezhetik:

  • készpénzátutalási megbízással postahivatalokban,
  • átutalási megbízással pénzintézeten keresztül, valamint
  • ügyfélszolgálati irodánk pénztárában.

Lap tetejére

Csak a bankban adható felhatalmazás az átutalási megbízás teljesítésére?

Igen. A honlapunkról letölthető dokumentum által intézhető. A kitöltésben ügyfélszolgálatunkon személyesen segítséget nyújtunk.

Lehetőség van arra, hogy Ügyfeleink a  megbízásukat a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatvány aláírásával, társaságunkhoz történő eljuttatásával intézzék. A kitöltött nyomtatványt társaságunk továbbítja a nyomtatványon feltűntetett pénzintézet felé.

Lap tetejére

Van-e lehetőség elektronikus számlát kérni, ha igen, hogyan?

Számláját elektronikusan, kényelmesen és gyorsan kiegyenlítheti a Díjnet szolgáltatásán keresztül (ez esetben, kérjük, keresse fel a www.dijnet.hu honlapot, ahol a SZÉPHŐ felületén tudja regisztrációját indítani), vagy elektronikus számlát igényelhet a www.szepho.hu honlapról letöltött nyilatkozat kitöltésével, társaságunkhoz személyes vagy postai illetve elektronikus úton történő eljuttatásával.

Társaságunknál elektronikus számlát az alábbi nyilatkozat kitöltésével lehet igényelni.

Nyilatkozat lakossági ügyfeleknek

Nyilatkozat nem lakossági ügyfeleknek

Számláját elektronikusan, kényelmesen és gyorsan kiegyenlítheti a Díjnet szolgáltatásán keresztül. 

Lap tetejére

Mi a teendő, ha változik a díjfizető, a bérlő, vagy egyéb adatváltozás történik?

Ha adásvétel történt, az ügyintézéshez szükséges:

• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfizető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül az adásvételt bejelentő nyomtatvány kitöltésére. Az adásvételi szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink.
• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött adásvételt bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése. A bejelentő nyomtatvány kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található melegvíz- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérnek munkatársaink.

Ha ajándékozás történt, az ügyintézéshez szükséges:

• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfizető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül a bejelentő nyomtatvány kitöltésére. Az ajándékozási szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink. 

• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött adásvételt bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése. A nyomtatványon kérjük feltüntetni, hogy ajándékozási szerződés történt. Ebben az esetben eladó = ajándékozó, vevő = ajándékozott. 
A bejelentő nyomtatvány kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található melegvíz- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérnek munkatársaink.

Ha bérlőváltozás történt, az ügyintézéshez szükséges:

• Személyes ügyintézés esetén a régi és az új díjfi zető vagy képviselőik (meghatalmazással) együttes megjelenése ügyfélszolgálatunkon, ahol sor kerül a bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány kitöltésére. A bérleti szerződést csak ellenőrzésképpen tekintik meg munkatársaink.

• Postai illetve elektronikus úton a honlapunkról letölthető, kitöltött bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány mindkét fél által aláírt példányának (vagy annak elektronikus formájának) társaságunkhoz történő megküldése.

A bejelentő nyomtatvány kitöltéséhez szükséges a helyiség(ek)ben található melegvíz- illetve hőmennyiségmérő-óra átadásnapi állásának ismerete. Előfordulhat, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása érdekében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kérnek munkatársaink. 

Örökléskor kérjük bemutatni a hagyatéki végzést vagy a tulajdoni lapot, az elhunyt nevére kiállított halotti anyakönyvi kivonatot, valamint kérjük a díjfizető (vagy a meghatalmazott) személyes megjelenését. Az elhunyt házastársának nevére történő átíráshoz elegendő az elhunyt nevére kiállított halotti anyakönyvi kivonat bemutatása.

A névváltozás bejelentése történhet személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen. Az ügyet személyes ügyintézés esetén személyigazolvány bemutatásával intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja, postai illetve elektronikus ügyintézésnél nem kérünk igazolvány másolatot.

Levelezési cím változása bejelenthető személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen. Az ügyet intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja. 

Fizetési mód változása esetén az ügyintézés történhet személyesen ügyfélszolgálati irodánkban vagy elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen. Az ügyet intézheti a díjfizető vagy meghatalmazottja.

Lap tetejére

Kit terhel az ürítés, töltés költsége?

Alapértelmezetten a társasházat, amely megjelölhet maga helyett díjfizetőt. Ez utóbbi esetben a szolgáltató az ürítést csak a díj rendezése után hajtja végre.

Lap tetejére

Ki végezheti el a felhasználói fűtési rendszer ürítését, töltését?

A helyi önkormányzati rendelet alapján a felhasználói fűtési hálózat ürítési, töltési munkáit, a felhasználó képviselőjének írásos megrendelésére, csak a távhőszolgáltató végezheti el.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha április 15. után igényünk van fűtésre?

Az erre jogosult személy (közös képviselő, a lakásszövetkezeti vagy a fűtési megbízott) igényelheti a fűtés elindítását személyesen vagy a SZÉHŐ Zrt. honlapján keresztül. Az április 15. után elindított fűtést külön kérésre állítja le a távhőszolgáltató.

Lap tetejére

Mi a fűtésindítás feltétele?

A fűtésszolgáltatás indításának feltétele az, hogy a felhasználói tulajdonban lévő berendezések legkésőbb szeptember 15-re üzemkész állapotban (feltöltve, kilégtelenítve) legyenek, a szolgáltatásra vonatkozó menetrenddel.

Lap tetejére

Ki és hogyan kérheti a fűtés indítását/leállítását?

A fűtés indítására/leállítására vonatkozó igényt az erre jogosult személy (közös képviselő, lakásszövetkezeti vagy fűtési megbízott) személyesen, vagy az erre kialakított elektronikus felületen (https://www.szepho.hu/partner/login), a kért fűtésindítás vagy -leállítás időpontjának megadásával jelentheti be a diszpécserszolgálatnak. A megrendelt fűtésindítás, a felhasználói berendezések üzemkész állapota esetén legkésőbb 48 órán belül teljesül.

Az október 15. – április 15. időszakon kívül mind a fűtés elindításáról, mind a leállításáról külön rendelkezni kell.


Lap tetejére

Az év mely szakaszában indul el/áll le a távfűtés?

A fűtést a helyi önkormányzati rendelet értelmében, a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül az év október 15. napján a SZÉPHŐ Zrt. elindítja, és a következő év április 15. napján állítja le. Szeptember 15. és október 15., valamint április 15. és május 15. közötti időszakokban a távhőszolgáltató köteles rendelkezésre állni, hogy igény esetén indítani tudja a fűtést. Május 15. és szeptember 15. közötti időszakban is igényelhető fűtés, de előfordulhat, hogy a távhőrendszeren végzett karbantartás miatt a szolgáltatás nem indítható.

Lap tetejére

Milyen módon tehető meg a hibabejelentés?

A hibabejelentések személyesen a Honvéd u. 1. sz. alatt, írásban a diszpecser@szepho.hu e-mail címen, illetve telefonon a 06-22/541-300-as számon a nap 24 órájában történhetnek. Gyorsítja az ügyintézést, ha a bejelentő ismeri a fogyasztási helyének azonosítószámát, melyet a számláján talál meg.

Lap tetejére

Melyek a távfűtés előnyei?

A távfűtés:

- környezetbarát: jó hatékonyságú energia-előállítás; koncentrált, ellenőrzött körülmények között történik a füstgázkibocsátás;
  alacsony a helyi környezetszennyezés;
- versenyképes, megfizethető, hatóságilag ellenőrzött;
- kényelmes és biztonságos, hiszen a lakóházakban, lakásokban nincs kazán, kémény;
- éjjel-nappal hívható műszaki felügyeletet biztosít;
- 24 órás, folyamatos felügyelet a távfelügyeleti rendszer által.

Lap tetejére

Lehet időpontot kérni az ügyintézéshez?

Igen, van lehetőség a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására a 06-22/541-300-es telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat@szepho.hu e-mail-címen keresztül.

Lap tetejére

Hogyan működik a távhőszolgáltatás?

A fűtőerőművekben, kazánházakban előállított maximum 105 celsiusfok hőmérsékletű meleg víz a távvezetékeken eljut az épületekben található hőközpontokba. Itt történik meg szabályozott formában a hő átadása a ház belső rendszerébe fűtés és használati meleg víz formájában. A hőközpontban valósul meg az épület belső fűtési rendszerének nyomástartása és szükség szerinti ürítése, töltése.

Lap tetejére

Ha vízóracsere történt, mi a teendőm?

Ügyfeleink a melegvízmérő-óra cseréjének bejelentését 

- a mérőóra-leolvasó adatlap vonatkozó részének kitöltésével és aláírásával, társaságunkhoz történő eljuttatásával, vagy 

- személyesen, postai illetve elektronikus úton (ugyfelszolgalat@szepho.hu) az óracserénél kapott jegyzőkönyv másolatának csatolásával (személyes ügyintézésnél elegendő bemutatni) tehetik meg.

Lap tetejére

Mivel foglalkozik az ügyfélszolgálat?

A Széphő Zrt. ügyfelei részére személyes és telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet a 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. szám alatt, ahol kollégáink munkanapokon, nyitvatartási időben készséggel válaszolnak a távhőszolgáltatással és a társasházkezeléssel kapcsolatos kérdésekre.

Lap tetejére

Mely esetekben kell melegvízóra-állást jelenteni? Milyen módokon és határidőig tehetem meg a bejelentést?

Ha a lakásban/helyiségben egyedi melegvízmérő-óra található, a mérőóra állására vonatkozó adatszolgáltatás a díjfizető (lakó/bérlő/tulajdonos) kötelessége, melyet minden hónapban meg kell tennie.
Melegvízmérő-óra állás lejelentés lehetőségei, minden hónap 20-ig:
• A lépcsőházakban elhelyezett gyűjtőládába bedobott leolvasó adatlapon.
  Az adott hónap utolsó munkanapjáig:
• e-mailen az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen;
• www.szepho.hu honlap felületen regisztrációval;
• telefonon a 22/541-300-as központi számon;
• személyesen ügyfélszolgálatunkon.
Amennyiben a lakás melegvízmérő-órája rádiós modullal rendelkezik, és a mérőóra-adatok rádiós leolvasásáról a társasház/lakásszövetkezet a SZÉPHŐ Zrt.-vel megállapodást kötött, a lakónak nincs további teendője.

Lap tetejére

Milyen adat szükséges az ügyintézéshez?

Felhasználó azonosító, ami a számla első oldalán található, vagy Vevő (Fizető) azonosító, ami a harmadik oldalon található.

Lap tetejére

Kinek kell jelenteni a tulajdonos-/ bérlőváltozást a költségmegosztókat elszámoló cég irányába?

A tulajdonos/bérlő személyében bekövetkezett változás lejelentése az elszámoló cég irányába a lakástulajdonos feladata.

Lap tetejére

Egyéni utalásnál milyen számlára kell utalni, a közleménybe mit kell beírni?

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12001008-01580400-00100009
Közlemény rovatba kérjük jelezni: számla sorszáma és/vagy felhasználó azonosítója.

Lap tetejére

Hogyan járjak el, ha távhő számláimat csoportos beszedési megbízáson keresztül szeretném rendezni?

Számlavezető bankjánál igényelheti a csoportos beszedési megbízást. Az ügyintézéshez szükség lehet a SZÉPHŐ Zrt. GIRO azonosítójára (A11103413T207) valamint az Ön nyolcjegyű vevő (fizető) azonosítójára, amely a számla harmadik oldalán található.

Lap tetejére

Melyek a távhődíj fizetésének lehetséges módjai?

Ügyfeleink tartozásaikat készpénz-átutalási megbízással (postai csekken) a postahivatalokban, egyedi átutalási megbízással pénzintézeten keresztül, csoportos beszedési megbízással, bankkártyás fizetéssel (Díjnet, bankautomata által, illetve ügyfélszolgálatunk pénztárában), valamint készpénzben is rendezhetik ügyfélszolgálati irodánk pénztárában.

Lap tetejére

Költségmegosztós újraosztásból adódó visszajáró pénz visszaküldése, vagy tartozás esetén annak beszámítása milyen módon történik?

A költségújraosztásból adódó folyószámlatúlfizetés a korábbi díjhátralékba, valamint az adott havi távhőszolgáltatási számlába kerül beszámításra vagy jogszabály alapján visszafizetésre. A kalkulációt a távhőszolgáltató a költségmegosztók elszámolását végző cégtől kapott adatok alapján végzi.

Lap tetejére

Mit tartalmaz az alapdíj és a hődíj? Mi alapján történik a számlázás?

A számlán megjelenő fizetendő költségek két részből állnak: alap- és hődíjból. Az alapdíj fedez minden olyan kiadást, amely a szolgáltatás működtetéséhez szükséges: a távhőszolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen infrastruktúra fenntartásáért, a rendelkezésre állásért fizetendő díj, melyet a fogyasztó havonta, a társasházzal kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott légtérfogat után fizet.

Ha a távhőt csak melegvíz-felhasználásra vételezik, csak a meleg vízre; ha csak fűtési célra használják fel, csak a fűtésre, ha fűtésre és melegvíz-felhasználásra egyaránt vételezik, az alapdíj együttesen kerül felszámításra. Hődíj esetén megkülönböztetünk fűtési és vízfelmelegítési hődíjat. A fűtési hődíj számítása a társasház és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján történik úgy, hogy a fűtési idény hónapjaiban az épület hőközpontjában mért hőmennyiség díja felosztásra kerül az épületrészek (lakások) tulajdonosai között. A vízfelmelegítési hődíj a havonta jelentett melegvízmérőóraállások alapján kerül számlázásra.

Lap tetejére

Adásvétel vagy bérlőváltozás esetén a költségmegosztók értékeit kinek kell lejelenteni?

A költségmegosztókon mért adatokat a leolvasásért felelős szervezetnek kell lejelenteni írásban, nyilatkozat formájában, amit a régi és az új lakó is aláírt és ezt követően megküldött a leolvasásért felelős szervezetnek (pl. TECHEM Kft.).

Lap tetejére

Mi a teendő, ha csöpög a radiátor?

Ha van a radiátor előtt és után elzáró, akkor azt mielőbb el kell zárni, a radiátor alá, vagy a csöpögési pont alá felfogó edényt kell tenni. Majd értesíteni szükséges a közös képviselőt, aki intézkedik a hibaelhárításról. Jelentős vízfolyással járó lyukadás estén minden esetben értesíteni kell a távhőszolgáltató diszpécserszolgálatát, aki gondoskodik az épület ürítéséről a nagyobb kár elkerülése érdekében.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha zajos a radiátor?

A zajnak számos oka lehet, ami jellemzően a ház fűtési rendszerében keresendő, ezért a problémával a közös képviselőt, lakásszövetkezetet kell megkeresni. Zajt okozhat például a csővezetékek falátvezetéseknél történő fix megfogása, a radiátorokkal, vagy csővezetékekkel érintkező elektromos berendezések, a rosszul méretezett átalakítások, leragadt szelepek.

Lap tetejére

Mi a teendő, ha nem fűt a radiátor?

Ha nem fűt a radiátor, először ellenőrizni kell, hogy a radiátor elzárói nyitva vannak-e. (Hasznos lehet az elzárók többszöri nyitása, zárása, illetve termosztatikus radiátorszelep esetében a fej eltávolítását követően a szelep megmozdítása. Azt is érdemes megnézni, hogy a fűtési elégtelenség csak az egyik, vagy a lakáson belüli többi radiátornál is fent áll-e.) Ha nem ez okozta a problémát, meg kell keresni a közös képviselőt, lakásszövetkezetet, és kérni az intézkedését.

Lap tetejére

Távhővel ellátott lakásban élek. Átalakíthatom, módosíthatom az otthoni fűtésrendszeremet?

Igen. Ehhez azonban az adott lakóközösség és a távhőszolgáltató hozzájárulása szükséges. A módosításhoz mindenképpen fel kell keresnie társaságunkat, és véleményezzük, jóváhagyjuk a tervezett átalakítást, illetve tanácsokat is adunk, ha szükséges.

Lap tetejére

Milyen hatással lehet a gyakori ürítési-töltési folyamat a ház fűtési rendszerére?

A rendszer leürített állapotának maximális ajánlott időtartama 2 hét. Az ennél hosszabb ideig történő leürítés növelheti a fűtésrendszer meghibásodásának lehetőségét. A társasház szekunder rendszerének legfeljebb 6 db egymást követő ürítése után, de legkésőbb 5 évente javasolt a fűtési rendszer karbantartási célú átmosása a biztosabb üzemeltetés érdekében. A rendszer visszatöltése és újbóli ürítése között célszerű minimum 30 napos határidőt tartani.

Lap tetejére

Kik érintettek a távhőszolgáltatásban?

A zavartalan szolgáltatás fenntartásához három szereplő, a távhőszolgáltató, a lakóközösség és a lakók (mint egyedi fogyasztók, díjfi zetők) közös együttműködése szükséges.

A távhőszolgáltató a megtermelt hőt távvezetékeken eljuttatja a hőközpontokba, ezáltal a fűtést a lakóközösségek igényeinek megfelelően szolgáltatja. Saját költségén gondoskodik a tulajdonában lévő berendezések műszaki karbantartásáról.

A lakóközösség a saját fűtési rendszerén fogadja a hőközpontból érkező hőt. Tulajdonosa az épületben lévő függőleges felszálló-vezetékeknek és a hozzájuk tartozó szerelvényeknek. Saját költségén a tulajdonában lévő berendezéseket üzemelteti, fejleszti, karbantartja, a felmerülő hibák elhárításáról gondoskodik.

A lakó a saját berendezései által a lakóközösség fűtési rendszeréhez csatlakozva fogadja a hőt. Általában tulajdonában van a felszálló vezetékről leágazó bekötő vezeték, a szabályzó berendezések, a radiátorok és a vízmérő(k). Saját költségén a tulajdonában lévő berendezéseket üzemelteti, fejleszti, karbantartja, a felmerülő hibák elhárításáról gondoskodik.

Lap tetejére

Mire jó a fűtőtestekre felszerelt költségmegosztó?

A költségmegosztók olyan eszközök, melyek segítségével a ház által elfogyasztott, mért hőmennyiség arányosítással felosztható az egyes lakásokra. A költségmegosztók kezelése elválik a SZÉPHŐ Zrt. tevékenységétől.

Lap tetejére

Mit jelent a hőérzet és mi befolyásolhatja?

A hőérzet egyfajta komfortmutató. Több tényező egyszerre befolyásolja, hogy az ember egy adott hőmérsékletet milyennek érez. Elsősorban a környezetünk tulajdonságai határozzák meg pl. a levegő hőmérséklete, nedvességtartalma, a szélsebesség és a sugárzási hőmérséklet, ugyanakkor mentális állapotunk, hangulatunk, kondíciónk, egészségünk, sőt az életkorunk is hatással lehet hőérzetünkre.

Lap tetejére