Panaszkezelés

PANASZOK BENYÚJTÁSÁVAL ÉS INTÉZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, FELADATKÖRREL RENDELKEZŐ FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEK, BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK, FOGYASZTÓI ÉRDEKEK KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ EGYESÜLETEK

 
Az ügyfelek panaszukkal a távhőszolgáltató ügyfélszolgálati irodájához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.
 
Panaszok benyújtása több formában történhet:
  • személyesen (SZÉPHŐ Zrt.,8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1);
  • telefonon (22/541-300);
  • postai (SZÉPHŐ Zrt.,8002 Székesfehérvár, Pf. 120); vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@szepho.hu);
  • faxon (22/314-252).
 
A panaszbejelentések, illetve a közérdekű bejelentések kivizsgálásáról és az írásban történő válaszadás határidejéről a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.törvény (Fgytv) előírásai szerint kell eljárni. 
A Fgytv 17/B.§.(5) bekezdése szerint az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően tizenöt napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.
  
A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 
Amennyiben az ügyfél a panaszbejelentésre kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták a
 
Fejér Mergyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztályához 
(8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.);
  
az üzletszabályzatban foglaltak be nem tartása esetén
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.);
  
a távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek be nem tartása esetén a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Ügyfélszolgálatához (1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 52.; postacím: 1388 Budapest Pf. 88; telefon: +36 1 459 7740; e-mail: ugyfelszolgalat@mehk.hu)
  
fentieken túl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testületéhez (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.) fordulhat.
 
Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédemi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztály

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Tel.: 22 501-626

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4.

Tel.:22 510-310

E-mail: ugyfelszolgalat@fmkik.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Tel.: 22 510-310

 

Székesfehérvári Járásbíróság

8000 Székesfehérvár, Dózsa György tér 1.

Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251

Tel.: 22 313-336

E-mail: birosag@szfvar.birosag.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József körút 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20

Tel.: 1 459-4800

E-mail: nfh@nfh.hu

 

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 211

Tel.: 1 472-8900

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hU

 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

Tel. 1 201-4102

E-mail: ofe@ofe.hu

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1051 Budapest, Nádor u. 22.

Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40

Tel.: 1 475-7100

E-mail: panasz@ajbh.hu

 

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

NFH Regionális Hatóság Ügyfélszolgálati Irodája 

8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.

Tel.: 22 337-652

E-mail: info@szfve.hu

 

 

Székesfehérvári Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Egyesülete

8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 8.

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Számlamagyarázat

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?
Kattintson a tovább gomra részletes információért!

Tovább