Cégtörténet, menedzsment

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZÉPHŐ Zrt.) immár közel hetven éve Székesfehérvár város szolgálatában áll, a lakosság széles rétegét érintő szolgáltatásokat nyújtva. A társaság elődje, az állami lakások kezelésével hivatásszerűen foglalkozó első szerv Fehérvár területén a Kerületi Ingatlan Központ Székesfehérvári Kirendeltsége volt. Működését 1949. április 15-én kezdte meg budapesti székhellyel. Székesehérvár közgyűlése 1949. szeptember 8-án a kirendeltséget alapítólevéllel látta el, és ezt követően 1949. október 20-tól községi vállalatként működött Székesfehérvári Ingatlankezelő Községi Vállalat néven.  Kezdetben a város területén lévő bérlakások kezelését, majd az 1960-as évek közepétől a hőszolgáltatás feladatát is ellátta, mely tevékenység az 1970-es években a nagyarányú paneles építkezések következtében indult komoly fejlődésnek. A társaság építőipari egysége épület-karbantartási, -felújítási és egyéb építési munkálatokban vett részt. A vállalat 1993. január 1-je óta részvénytársaságként működik. 2014. július 1-től az Önkormányzati tulajdonú hőtermelő berendezések vagyonkezelésbe vételével a város távhőszolgáltatásához szükséges hőenergiát a SZÉPHŐ Zrt. 100%-ban maga termeli.
 
 A SZÉPHŐ Zrt. jelenleg közel 230 főt foglalkoztató vállalat, tevékenységi köre a távhőszolgáltatási, központi fűtési, ingatlankezelési valamint társasházkezelési területekre terjed ki. A társaság központjában (Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) működnek önelszámoló egységként az egyes területek.  A SZÉPHŐ Zrt. Székesfehérvár területén raktárbázist és egyéb, saját tulajdonában lévő ingatlanokat is üzemeltet, ad bérbe.
 
 
Menedzsment:
 
Szauter Ákos -vezérigazgató
Tel: (22) 541-300
e-mail: info@szepho.hu

Sebestyén Györgyi - gazdasági igazgató
Tel: (22) 541-300
e-mail: info@szepho.hu

dr. Vajda Ádám - jogi és üzemeltetési igazgató
Tel: (22) 541-300
e-mail: info@szepho.hu

Vörös István - hőszolgáltatási igazgató
Tel: (22) 541-300
e-mail: info@szepho.hu