Fűtési rendszer ürítése, töltése

A helyi önkormányzati rendelet alapján a felhasználói fűtési berendezések átalakításához, tervezett fenntartási munkáihoz szükséges hálózatürítési, -töltési munkákat, a Felhasználó képviselőjének (közös képviselő, lakásszövetkezet vezetője, fűtési megbízott) írásos megrendelésére, csak a távhőszolgáltató végezheti el. A felhasználói hálózaton végrehajtott ürítés, illetve töltés költsége a megrendelőt terheli.
Szeptember 15. és május 15. között a rendszer ürítésére – a jogszabályi előírásban szereplő rendelkezésre állás biztosítása érdekében – kizárólag meghibásodás esetén kerülhet sor. Az ürítést megelőzően a SZÉPHŐ Zrt. szakemberei a hiba tényét a helyszínen ellenőrzik.
 
Az igényt személyesen, vagy írásban – megrendelő kitöltésével és leadásával –, a kért időpontok megadásával az diszpécserszolgálatnak kell jelezni.
Az ürítés-töltés költsége alapértelmezetten a társasházat terheli, amely megjelölhet maga helyett díjfizetőt. Ez utóbbi esetben a szolgáltató az ürítést csak a díj rendezése után hajtja végre. 
A társasház a díjfizető személyére vonatkozóan, a megrendelő nyomtatványon írásban nyilatkozhat, a díjfizető a nyilatkozatot aláírásával elismeri. A díj befizetését előzetesen, készpénzes számlával - az érvényes díjak figyelembe vételével - köteles rendezni.
 
Az ürítés-töltés díja nem tartalmazza a fűtési rendszer légtelenítésének költségét. Az egyszeri légtelenítésre vonatkozó igény a megrendelő nyomtatványon lévő megfelelő rovat kitöltésével kérhető. A légtelenítés díja, az ürítés-töltés díjával együtt, annak megfelelően rendezhető.
 
Az ürítés-töltésre vonatkozó megrendelést, díjbefizetést, a tényleges munkavégzés időpontjához képest legalább 24 órával előbb rendezni szükséges. Ezt követően társaságunk a kért időpontban munkalap alapján végzi el a feladatot. Amennyiben hibás szerelés miatt újbóli ürítésre és töltésre kerül sor, úgy annak költségét a Hőszolgáltató az erről készült, igazolt munkalap alapján kiszámlázza. 
  

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Számlamagyarázat

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?
Kattintson a tovább gomra részletes információért!

Tovább