Fejlesztések

KEHOP-5.3.1-17-2017-00012 PÁLYÁZAT (fenntartás alatt)
Székesfehérvári távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése
A projekt célja a távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése, az elavult, alacsonyabb hatásfokú gázkazánok lecserélése korszerű, modern gázkazánokra.
A projekt keretében a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén 2 db új, 20MW teljesítményű fölgáz alapú gázkazán került telepítésre.
Sor került a Királysori telephelyen lévő 48 m-es fémkémény áthelyezésére is (amely a Bakony utcában kerül felállításra 24 m-es hosszúságban), valamint egy nagyteljesítményű szivattyú beszerzésére is.
Kedvezményezett:
- NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
- SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (konzorciumi tag)
A projekt nettó összköltsége: 526.423.117 Ft
A projekt nettó elszámolható költsége: 475.183.080 Ft
Támogatás nettó összege: 237.591.540 Ft (támogatás mértéke: 50%)
A projekt kezdete: 2017. május 19.
A projekt vége: 2019. május 19.
széchenyi 2020 logó
 
KEOP-5.3.1-17-2019-00037 PÁLYÁZAT

A Királysori telephelyen a hőtermelés fokozatos megszüntetése mellett a Bakony utca-i telephelyen megépült kazánházi rendszer üzemeltetésével kerül fedezésre a város hőigényének jelentős része, valamint innen lesz biztosított a távhőrendszer működéséhez szükséges pótvízellátás, nyomástartás is. A projekt keretében a távfűtő rendszer üzemeletetéséhez szükséges vízkezelési és gáztalanítási technológia kerül megújításra. A Király sori telephelyen lévő technológia helyett a Bakony utcai telephelyen létesül egy teljesen új technológiai épület, mely helyet biztosít az új (más elven működő) vízellátási technológia berendezéseinek.

Az új víztechnológiai eljárás célja a teljes távfűtési rendszer póttápvíz előkészítése. A vízkezelő rendszer feladata maximum 15 m3/h mennyiségű fűtőművi póttápvíz előkészítése a helyszínen rendelkezésre álló kút- és hálózati víz felhasználásával (felhasználásra kerül továbbá a melegvíz kazánok füstgáz kondenzátuma is). A rendszer automatikus működésű, vezérlését egy központi PLC egység végzi. A vízkezelő rendszer berendezései zárt térben, egy póttápvíz előkészítő helyiség épületében fognak elhelyezkedni.

A jelenlegi, központi telephelyen (Király sor) működik két fúrt kút a szükséges technológiai víz biztosítására. A két kútból származó nyersvíz a sótalanítást szolgáló eljárások után gáztalanításra kerül, mely során egy erre rendszeresített gázkazán segítségével előállított gőz "kiszorítja" az oxigént és egyéb gázokat. A gőz előállításához szükséges gázkazán a jövőben kiiktatásra kerül, helyette más, földgázt nem igénylő vízkezelési technológia kerül telepítésre, melyre egy több lehetséges verziót bemutató és elemző tanulmány készült. A lehetséges verziók közül műszaki, technológiai és gazdasági szempontok alapján a "membrán kontaktoros" víztechnológia kiépítése a leginkább javasolt.

Az új víztechnológia a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén kerül telepítésre, ahol a szükséges vízmennyiség biztosításához két új fúrt kút is rendelkezésre áll, melyek vízjogi létesítési engedélye 2019.06.19-ig hatályos. A kutak vízjogi létesítési engedélyén kívül önmagában az új víztechnológia is vízjogi létesítési engedély köteles, így a jelenleg csak a kutakra 2019.06.19-ig hatályos vízjogi létesítési engedély kiterjesztésre kerül és ebbe az engedélybe fog bekerülni az új víztechnológia is, így két külön vízjogi létesítési engedély helyett egy, mindent magába foglaló engedély fog rendelkezésre állni. Ez a létesítési engedély 2 évig lesz hatályos, melynek lejártával vízjogi üzemeltetési engedély kerül megigénylésre.

A projekt építési tevékenységre vonatkozó része építési engedély köteles, amely már rendelkezésre áll.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037
Projekt címe: A székesfehérvári távhő rendszer vízkezelésének modernizálása
Kedvezményezett neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Támogatás összege: : 434 857 496 Ft
Támogatás mértéke: 50 %
Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.06.30.

széchenyi 2020 logó