Fejlesztések

 

LEZÁRULT PROJEKTEK FENNTARTÁS ALATTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS ALATTI PROJEKTEK
KEOP-5.4.0-2009-0008                KEOP-5.4.0/12-2015-0023  KEHOP-5.3.1-17-2017-00012
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0028      KEHOP-5.3.1-17-2019-00037 (tartaléklistára helyezve) 
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467   
KEOP-5.4.0/12-2013-0036         
KEOP-5.4.0/11-2011-0011         
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642
  

KEOP-5.4.0-2009-0008 PÁLYÁZAT

A székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítése

A projekt keretében jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében került sor a kapcsolt hőellátású épületek fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának épületszintű elkülönítésére. A projekt célja volt, hogy az egyes lakóépületek (társasházak) egymástól függetlenül dönthessenek az igénybe vett fűtés- és melegvízszolgáltatás mértékéről, időszakáról, gazdálkodhassanak a hőenergiával, továbbá önállóan indulhassanak azokon a panelprogram-pályázatokon, amelyek révén épületeiket, belső fűtési rendszereiket igen kedvező feltételek mellett korszerűsíthették, újíthatták fel.

A beruházás 110 épületet, összesen 7779 lakást érintett, az összes távfűtött lakás mintegy egyharmadát. Az említett 110 épület több, 2-6 épületet magába foglaló kisebb épületcsoportból áll, melyeknek korábban közös hőközpontja, ebből következően közös szabályozása és mérése volt. A program eredményeként az egyes épületek fogyasztásának mérése és szabályozása immár külön-külön oldható meg.


A beruházás teljes nettó összege: 616.755.248 Ft
Támogatás nettó összege: 308.377.624 Ft
A projekt kezdete: 2008. február 26.
A projekt vége: 2010. december 31.

 
 

 
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0028 PÁLYÁZAT

SZÉPHŐ Zrt. energia megtakarítási projekt
SZÉPHŐ Zrt. energia megtakarítási projekt
A projekt keretében a SZÉPHŐ Zrt. Honvéd utcai telephelyén lévő épületek („régi épület”, iroda és műhely) kerültek energetikailag felújításra. Az épületen jelentős volt a transzmissziós energiaveszteség a szigetelési gondok, illetve a hőhidak miatt, a nyílászárók és a hőtermelő berendezések korszerűtlenek, illetve rossz hatásfokúak voltak, melyek rendszeresen karbantartást igényeltek.

A projekt keretében nagy hatásfokú hőszivattyúk kerültek telepítésre, megtörtént az épületek homlokzati és födémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A korszerűsítéseknek köszönhetően csökkent a téli hőveszteség, az üzemeltetési költségek jelentősen mérséklődtek.

A beruházás teljes nettó összege: 142.237.000 Ft
Támogatás nettó összege: 73.601.426 Ft
A projekt kezdete: 2011. július 12.
A projekt vége: 2012. április 10.
 
 
 

KEOP-5.4.0/11-2011-0011 PÁLYÁZAT

A Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése
A Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése
A beruházás a Széphő Zrt. tulajdonában lévő primer távhőhálózat elöregedett, rossz állapotú szakaszainak rekonstrukciójára irányult. A projekt tárgyát képező vezetékszakaszok több mint 35 évvel ezelőtt épültek, így jelentős mértékben elhasználódtak.
A projekt közvetlen célja a nagy hőveszteséggel bíró rossz állapotú primer vezetékek cseréjével a hőveszteség és a karbantartási igény csökkentése volt. A közvetett célok közé tartozott a költségek minimalizálása révén a távhő versenyképességének és a távhőszolgáltatás lakossági megítélésének javítása, az üzemeltetés hatékonyságának növelése, valamint a meglévő fogyasztói kör hosszú távú megtartása, illetve bővítése.

Összességében 4632 m nyomvonal-hosszúságban került sor primer vezetékek cseréjére. A kiépült új vezetékrendszer meghibásodási valószínűsége minimális, ám ennek előfordulása esetén a javítás egyszerűen végezhető, jelentősen csökkentve ezzel a fenntartási költségeket. A felhasznált korszerű, előreszigetelt köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró-képesség, a gyors és olcsó vezetékfektetés, a hibaérzékelő rendszer és a hosszú élettartam.

A beruházás teljes nettó összege: 558.630.346 Ft
Támogatás nettó összege: 279.315.173 Ft
A projekt kezdete: 2012. május 29.
A projekt vége: 2014. május 28.
 

 
 
KEOP-5.4.0/12-2013-0036 PÁLYÁZAT

Székesfehérvári távhőellátás komplex energiahatékonysági korszerűsítése

A projekt célja a korszerű energiagazdálkodás növelése volt: a projekt keretében a meglévő sugaras rendszerű távhő hálózat bővült egy új távhő szigetüzemmel, illetve a kapcsolt épületek szétválasztását célzó program válhatott teljes egészében támogatottá a pályázat harmadik szegmensét jelentő primer oldali távvezeték korszerűsítési beavatkozásokkal.
A projekt fő elemei:
1) Szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának I. üteme;
2) 2011. évi primer oldali távhővezetéket érintő rekonstrukciós munkák;
3) Vásárhelyi úti lakótelepen távvezeték szigetelés, valamint épületenkénti szabályozott fűtés megvalósítása a kazánházi körök szétválasztásával.

A beruházás teljes nettó összege: 312.771.824 Ft
Támogatás nettó összege: 156.385.912 Ft
A projekt kezdete: 2006. december 28.
A projekt vége: 2014. június 30.

 
 
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467 PÁLYÁZAT
Munka és magánélet összehangolása Széphő Zrt-nél

A projekt célja egy költséghatékony, emberközpontú működés elérése érdekében a teljes szervezeti személyügyi politika megújítása volt, rugalmas munkaidő-szervezési formák bevezetésével, a munkahelyi folyamatok racionalizálásával, a szervezeti rugalmasság, alkalmazkodóképesség növelésével.
A beruházás teljes nettó összege: 15.000.000 Ft
Támogatás nettó összege: 15,000.000 Ft
A projekt kezdete: 2013. május 01.
A projekt vége: 2014. április 30.
 
 
 

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642 PÁLYÁZAT

Humánerőforrás-fejlesztési célú szakmai képzések a SZÉPHŐ Zrt.-nél
A projekt célja a társaság foglalkoztatásában álló munkavállalók versenyképességének növelése, munkahelyi készségeik és kvalitásaik javítása volt, mely által erősíthető a vállalkozás versenyképessége, a munkavállalók ösztönzése, tudásuk és szakmai ismereteik fejlesztése.

A beruházás teljes nettó összege: 33.364.024 Ft
Támogatás nettó összege: 33.364.024 Ft
A projekt kezdete: 2013. augusztus 01.
A projekt vége: 2014. július 31.
KEHOP-5.3.1-17-2017-00012 PÁLYÁZAT
Székesfehérvári távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése
A projekt célja a távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése, az elavult, alacsonyabb hatásfokú gázkazánok lecserélése korszerű, modern gázkazánokra.
A projekt keretében a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén 2 db új, 20MW teljesítményű fölgáz alapú gázkazán került telepítésre.
Sor került a Királysori telephelyen lévő 48 m-es fémkémény áthelyezésére is (amely a Bakony utcában kerül felállításra 24 m-es hosszúságban), valamint egy nagyteljesítményű szivattyú beszerzésére is.
Kedvezményezett:
- NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
- SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (konzorciumi tag)
A projekt nettó összköltsége: 526.423.117 Ft
A projekt nettó elszámolható költsége: 475.183.080 Ft
Támogatás nettó összege: 237.591.540 Ft (támogatás mértéke: 50%)
A projekt kezdete: 2017. május 19.
A projekt vége: 2019. május 19.

 
KEOP-5.3.1-17-2019-00037 PÁLYÁZAT (tartaléklistára helyezve)

A Királysori telephelyen a hőtermelés fokozatos megszüntetése mellett a Bakony utca-i telephelyen megépült kazánházi rendszer üzemeltetésével kerül fedezésre a város hőigényének jelentős része, valamint innen lesz biztosított a távhőrendszer működéséhez szükséges pótvízellátás, nyomástartás is. A projekt keretében a távfűtő rendszer üzemeletetéséhez szükséges vízkezelési és gáztalanítási technológia kerül megújításra. A Király sori telephelyen lévő technológia helyett a Bakony utcai telephelyen létesül egy teljesen új technológiai épület, mely helyet biztosít az új (más elven működő) vízellátási technológia berendezéseinek.

Az új víztechnológiai eljárás célja a teljes távfűtési rendszer póttápvíz előkészítése. A vízkezelő rendszer feladata maximum 15 m3/h mennyiségű fűtőművi póttápvíz előkészítése a helyszínen rendelkezésre álló kút- és hálózati víz felhasználásával (felhasználásra kerül továbbá a melegvíz kazánok füstgáz kondenzátuma is). A rendszer automatikus működésű, vezérlését egy központi PLC egység végzi. A vízkezelő rendszer berendezései zárt térben, egy póttápvíz előkészítő helyiség épületében fognak elhelyezkedni.

A jelenlegi, központi telephelyen (Király sor) működik két fúrt kút a szükséges technológiai víz biztosítására. A két kútból származó nyersvíz a sótalanítást szolgáló eljárások után gáztalanításra kerül, mely során egy erre rendszeresített gázkazán segítségével előállított gőz "kiszorítja" az oxigént és egyéb gázokat. A gőz előállításához szükséges gázkazán a jövőben kiiktatásra kerül, helyette más, földgázt nem igénylő vízkezelési technológia kerül telepítésre, melyre egy több lehetséges verziót bemutató és elemző tanulmány készült. A lehetséges verziók közül műszaki, technológiai és gazdasági szempontok alapján a "membrán kontaktoros" víztechnológia kiépítése a leginkább javasolt.

Az új víztechnológia a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén kerül telepítésre, ahol a szükséges vízmennyiség biztosításához két új fúrt kút is rendelkezésre áll, melyek vízjogi létesítési engedélye 2019.06.19-ig hatályos. A kutak vízjogi létesítési engedélyén kívül önmagában az új víztechnológia is vízjogi létesítési engedély köteles, így a jelenleg csak a kutakra 2019.06.19-ig hatályos vízjogi létesítési engedély kiterjesztésre kerül és ebbe az engedélybe fog bekerülni az új víztechnológia is, így két külön vízjogi létesítési engedély helyett egy, mindent magába foglaló engedély fog rendelkezésre állni. Ez a létesítési engedély 2 évig lesz hatályos, melynek lejártával vízjogi üzemeltetési engedély kerül megigénylésre.

A projekt építési tevékenységre vonatkozó része építési engedély köteles, amely már rendelkezésre áll.

KEOP-5.4.0/12-2015-0023 PÁLYÁZAT

A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása


A pályázati kiírásnak köszönhetően 2008.06.08-tól 2014.12.31-ig 100%-ban saját forrásból finanszírozott fejlesztések válhattak utólag támogatottá. A projekt részét - a SZÉPHŐ Zrt. ezen időszakban elvégzett fejlesztései közül - három beruházás-típus képezte:
1) Távvezeték felújítások (180.508.214 Ft): ~3km nyomvonalhosszban sor került a leromlott állapotú és hőszigetelésű, nagy hőveszteséggel bíró távvezetékek cseréjére, melynek célja a távvezeték szakaszok hőveszteség és karbantartási igény csökkentése volt.
2) Fűtési és használati melegvíz (HMV) blokk felújítások (109.980.451 Ft): a korszerű hőközponti berendezések beépítésével a felhasználói igények hatékonyabban kielégíthetővé váltak, így csökkentek a hőátadási folyamatok veszteségei.
3) Új fogyasztók távhőrendszerbe való bekapcsolása (21.029.006 Ft): a projektelem célja a piacbővítés volt az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával, melynek eredményeként a távhőrendszer kihasználtsága javult.

A beruházás teljes nettó összege: 311.526.021 Ft
Támogatás nettó összege: 295.415.317 Ft
A projekt kezdete: 2008. július 08.
A projekt vége: 2015. szeptember 30.