Fejlesztések (KEOP, TÁMOP)

Elnyert  pályázataink

 
 
 
 
 
 
 

KEOP-5.4.0-2009-008 PÁLYÁZAT

A székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítése

A SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítésének megvalósításához 308.377.624,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a KOHÉZIÓS Alapból.

A kapcsolt hőellátású épületek fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának épületszintű elkülönítését a távhőszolgáltatók számára a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv., illetve Székesfehérváron SZMJV Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 12/2006. (V.29.) sz. rendelete írta elő. A jogszabályi előírás abból a célból született, hogy az egyes lakóépületek (társasházak) egymástól függetlenül dönthessenek az igénybe vett fűtés- és melegvízszolgáltatás mértékéről, időszakáról, gazdálkodhassanak a hőenergiával, továbbá önállóan indulhassanak azokon a panelprogram-pályázatokon, amelyek révén épületeiket, belső fűtési rendszereiket igen kedvező feltételek mellett újíthatták fel, korszerűsíthették.

Székesfehérváron a négyéves beruházás 110 épületet, összesen 7779 lakást érintett, az összes távfűtött lakás mintegy egyharmadát. Az említett 110 épület több, 2-6 épületet magába foglaló kisebb épületcsoportból áll, melyeknek korábban közös hőközpontja, ebből következően közös szabályozása és mérése volt. A program eredményeként az egyes épületek fogyasztásának mérése és szabályozása immár külön-külön oldható meg.

A beruházás teljes összege: 616.755.248,- Ft + áfa
Támogatás összege: 308.377.624,- Ft
A projekt kezdete: 2008. február 26.
A projekt vége: 2010. december 31.
A projekt helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város távhővel ellátott területe.

Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
E-mail: info@szepho.hu
 
A pályázat közreműködő szervezete:
Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.energiakozpont.hu 

 
 

 
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0028 PÁLYÁZAT


SZÉPHŐ Zrt. energia megtakarítási projekt
A székesfehérvári SZÉPHŐ Zrt. 73 601 426 Ft összegű támogatást nyert el a Honvéd u. 1. alatt található székház korszerűsítése céljából megvalósuló energiamegtakarítási projekthez. A közel 150 millió forintos összköltségvetésű beruházás során fűtésében és kinézetében is megújult az épület.
A projekt során a következők valósultak meg:
  • 562 db homlokzati nyílászáró cseréje;
  • utólagos homlokzati hőszigetelés;
  • a meglévő lapostető utólagos hőszigetelése;
  • a padlásfödém szigetelése;
  • a megújuló energia hasznosításához szükséges épületgépészeti munkák.

A kivitelezési munkálatokat 2011 júliusában kezdődtek, és három hónap alatt sikerült őket befejezni.

Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
 
A pályázat közreműködő szervezete:
Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.energiakozpont.hu
www.nfu.hu
 
 
 

KEOP-5.4.0/11-2011-0011 PÁLYÁZATA Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése

A Széphő Zrt. 279.315.173 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív Program „Távhő - szektor energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati konstrukció keretében „A Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése” c. projekt megvalósítására.

A beruházás a Széphő Zrt. tulajdonában lévő primer távhőhálózat elöregedett, rossz állapotú szakaszainak rekonstrukciójára irányult. A projekt tárgyát képező vezetékszakaszok több mint 35 évvel ezelőtt épültek, így jelentős mértékben elhasználódtak.

A projekt közvetlen célja a nagy hőveszteséggel bíró rossz állapotú primer vezetékek cseréjével a hőveszteség és a karbantartási igény csökkentése volt. A közvetett célok közé tartozott: a költségek minimalizálásával a távhő versenyképességének és a távhőszolgáltatás lakossági megítélésének javítása, az üzemeltetés hatékonyságának növelése, valamint a meglévő fogyasztói kör hosszú távú megtartása és bővítése.

Összességében 4632 m nyomvonal-hosszúságú, DN32–DN250 dimenziójú primer vezeték cseréjére került sor. A kiépülő új vezetékrendszer meghibásodási valószínűsége minimális, ám ennek előfordulása esetén a javítás egyszerű, jelentősen csökkentve ezzel a fenntartási költségeket. A felhasználásra kerülő korszerű, előreszigetelt köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró-képesség, a gyors és olcsó vezetékfektetés, a hibaérzékelő rendszer és a hosszú élettartam.

A beruházás teljes összege: 558.630.346,- Ft + Áfa
Támogatás összege: 279.315.173,- Ft
A projekt kezdete: 2012. május 29.
A projekt vége: 2014. május 28.
A projekt helyszíne: Székesfehérvár közigazgatási határain belül

Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
 
 
A pályázat közreműködő szervezete:
Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.energiakozpont.hu
www.nfu.hu
 

 
 
KEOP-5.4.0/12-2013-0036 PÁLYÁZAT

Székesfehérvári távhőellátás komplex energiahatékonysági korszerűsítése
A korszerű energiagazdálkodás egyik első lépései azok az energiatakarékossági projektek, melyekre a Széphő Zrt. jelen pályázat keretében támogatást nyert, ezek konkrétan:
  • Szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának I. üteme,
  • 2011. évi primer oldali távhővezetéket érintő rekonstrukciós munkák,
  • Vásárhelyi úti lakótelepen épületenkénti szabályozott fűtés megvalósítása a kazánházi körök szétválasztásával, és távvezetékszigetelés.
A beruházás teljes összege: 312.771.824,- Ft + áfa
Támogatás összege: 156.385.912,- Ft
A projekt kezdete: 2006. december 28.
A projekt vége: 2014. június 30.
A projekt helyszíne: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 
Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
 
A pályázat közreműködő szervezete:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
 
 
 

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467 PÁLYÁZAT

 

Munka és magánélet összehangolása Széphő Zrt-nél

A SZÉPHŐ Zrt. 15.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek célja a komplett személyügyi politika megújítása, ezen belül rugalmas munkaidőszervezési formák bevezetése, a munkahelyi folyamatok racionalizálása és a szervezeti rugalmasság, alkalmazkodóképesség növelése, mindez egy költséghatékony, emberközpontú működés elérése érdekében.
  
A beruházás teljes összege: 15.000.000,- Ft + áfa
Támogatás összege: 15,000.000- Ft
A projekt kezdete: 2013. május 01.
A projekt vége: 2014. április 30.
A projekt helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár Honvéd u. 1.
 
Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
E-mail: info@szepho.hu
 
A pályázat közreműködő szervezete:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.nfu.hu
 
 
 

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642 PÁLYÁZAT

Humánerőforrás-fejlesztési célú szakmai képzések a SZÉPHŐ Zrt.-nél

A megvalósítani tervezett projekt célja a társaság foglalkoztatásában álló munkavállalók versenyképességének növelése, munkahelyi készségeik és kvalitásaik javítása volt. Ezáltal erősödjön a vállalkozás versenyképessége, és a munkavállalók ösztönzlése tudásuk és szakmai ismereteik fejlesztésére.
 
 
A beruházás teljes összege: 33.364.024,- Ft + áfa
Támogatás összege: 33.364.024.- Ft
A projekt kezdete: 2013. augusztus 01.
A projekt vége: 2014. július 31.
A projekt helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár Honvéd u. 1.
 
Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
E-mail: info@szepho.hu
 
A pályázat közreműködő szervezete:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.nfu.hu
 

 KEOP-5.4.0/12-2015-0023 PÁLYÁZAT

Megvalósult a SZÉPHŐ Zrt. távhőhálózati rendszerének energiahatékonysági korszerűsítését célzó projektje, mely a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett KEOP-2012-5.4.0. kódszámú, „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” tárgyú pályázati forrásból 295.415.317 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázati konstrukció alapvető célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fejlesztése, ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2-megtakarítás fokozása a távhőtermelés és –szolgáltatás infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével.

A pályázati kiírásnak köszönhetően a projekt keretében 2008.06.08-ig visszamenőleg teljes mértékben saját forrásból finanszírozott fejlesztések válhattak utólag támogatottá. A Széphő Zrt. ezen időszakban elvégzett fejlesztései közül három beruházás-típusra nyújtott be sikeres pályázatot:

 
A beruházás teljes összege: 311.526.021,- Ft + áfa
Támogatás összege: 295.415.317.- Ft
A projekt kezdete: 2008. július 08.
A projekt vége: 2015. szeptember 30.
A projekt helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár Honvéd u. 1.

Kedvezményezett:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Tel.: (22) 541-300
E-mail: info@szepho.hu

A pályázat közreműködő szervezete:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45.
www.nfu.hu