Fejlesztések

 

LEZÁRULT PROJEKTEK FENNTARTÁS ALATTI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁS ALATTI PROJEKTEK
KEOP-5.4.0-2009-0008                KEOP-5.4.0/11-2011-0011          KEOP-5.3.1-17-2017-00012
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0028      KEOP-5.4.0/12-2015-0023 
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467    TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642
KEOP-5.4.0/12-2013-0036         
  

KEOP-5.4.0-2009-0008 PÁLYÁZAT

A székesfehérvári távhőellátás primer oldali energiahatékonysági korszerűsítése

A projekt keretében jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében került sor a kapcsolt hőellátású épületek fűtésének és melegvíz-szolgáltatásának épületszintű elkülönítésére. A projekt célja volt, hogy az egyes lakóépületek (társasházak) egymástól függetlenül dönthessenek az igénybe vett fűtés- és melegvízszolgáltatás mértékéről, időszakáról, gazdálkodhassanak a hőenergiával, továbbá önállóan indulhassanak azokon a panelprogram-pályázatokon, amelyek révén épületeiket, belső fűtési rendszereiket igen kedvező feltételek mellett korszerűsíthették, újíthatták fel.

A beruházás 110 épületet, összesen 7779 lakást érintett, az összes távfűtött lakás mintegy egyharmadát. Az említett 110 épület több, 2-6 épületet magába foglaló kisebb épületcsoportból áll, melyeknek korábban közös hőközpontja, ebből következően közös szabályozása és mérése volt. A program eredményeként az egyes épületek fogyasztásának mérése és szabályozása immár külön-külön oldható meg.


A beruházás teljes nettó összege: 616.755.248 Ft
Támogatás nettó összege: 308.377.624 Ft
A projekt kezdete: 2008. február 26.
A projekt vége: 2010. december 31.

 
 

 
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0028 PÁLYÁZAT

SZÉPHŐ Zrt. energia megtakarítási projekt
SZÉPHŐ Zrt. energia megtakarítási projekt
A projekt keretében a SZÉPHŐ Zrt. Honvéd utcai telephelyén lévő épületek („régi épület”, iroda és műhely) kerültek energetikailag felújításra. Az épületen jelentős volt a transzmissziós energiaveszteség a szigetelési gondok, illetve a hőhidak miatt, a nyílászárók és a hőtermelő berendezések korszerűtlenek, illetve rossz hatásfokúak voltak, melyek rendszeresen karbantartást igényeltek.

A projekt keretében nagy hatásfokú hőszivattyúk kerültek telepítésre, megtörtént az épületek homlokzati és födémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. A korszerűsítéseknek köszönhetően csökkent a téli hőveszteség, az üzemeltetési költségek jelentősen mérséklődtek.

A beruházás teljes nettó összege: 142.237.000 Ft
Támogatás nettó összege: 73.601.426 Ft
A projekt kezdete: 2011. július 12.
A projekt vége: 2012. április 10.
 
 
 

KEOP-5.4.0/11-2011-0011 PÁLYÁZAT

A Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése
A Széphő Zrt. által üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése
A beruházás a Széphő Zrt. tulajdonában lévő primer távhőhálózat elöregedett, rossz állapotú szakaszainak rekonstrukciójára irányult. A projekt tárgyát képező vezetékszakaszok több mint 35 évvel ezelőtt épültek, így jelentős mértékben elhasználódtak.
A projekt közvetlen célja a nagy hőveszteséggel bíró rossz állapotú primer vezetékek cseréjével a hőveszteség és a karbantartási igény csökkentése volt. A közvetett célok közé tartozott a költségek minimalizálása révén a távhő versenyképességének és a távhőszolgáltatás lakossági megítélésének javítása, az üzemeltetés hatékonyságának növelése, valamint a meglévő fogyasztói kör hosszú távú megtartása, illetve bővítése.

Összességében 4632 m nyomvonal-hosszúságban került sor primer vezetékek cseréjére. A kiépült új vezetékrendszer meghibásodási valószínűsége minimális, ám ennek előfordulása esetén a javítás egyszerűen végezhető, jelentősen csökkentve ezzel a fenntartási költségeket. A felhasznált korszerű, előreszigetelt köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró-képesség, a gyors és olcsó vezetékfektetés, a hibaérzékelő rendszer és a hosszú élettartam.

A beruházás teljes nettó összege: 558.630.346 Ft
Támogatás nettó összege: 279.315.173 Ft
A projekt kezdete: 2012. május 29.
A projekt vége: 2014. május 28.
 

 
 
KEOP-5.4.0/12-2013-0036 PÁLYÁZAT

Székesfehérvári távhőellátás komplex energiahatékonysági korszerűsítése

A projekt célja a korszerű energiagazdálkodás növelése volt: a projekt keretében a meglévő sugaras rendszerű távhő hálózat bővült egy új távhő szigetüzemmel, illetve a kapcsolt épületek szétválasztását célzó program válhatott teljes egészében támogatottá a pályázat harmadik szegmensét jelentő primer oldali távvezeték korszerűsítési beavatkozásokkal.
A projekt fő elemei:
1) Szolgáltatói hőközpontok szétválasztásának I. üteme;
2) 2011. évi primer oldali távhővezetéket érintő rekonstrukciós munkák;
3) Vásárhelyi úti lakótelepen távvezeték szigetelés, valamint épületenkénti szabályozott fűtés megvalósítása a kazánházi körök szétválasztásával.

A beruházás teljes nettó összege: 312.771.824 Ft
Támogatás nettó összege: 156.385.912 Ft
A projekt kezdete: 2006. december 28.
A projekt vége: 2014. június 30.

 
 
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0467 PÁLYÁZAT
Munka és magánélet összehangolása Széphő Zrt-nél

A projekt célja egy költséghatékony, emberközpontú működés elérése érdekében a teljes szervezeti személyügyi politika megújítása volt, rugalmas munkaidő-szervezési formák bevezetésével, a munkahelyi folyamatok racionalizálásával, a szervezeti rugalmasság, alkalmazkodóképesség növelésével.
A beruházás teljes nettó összege: 15.000.000 Ft
Támogatás nettó összege: 15,000.000 Ft
A projekt kezdete: 2013. május 01.
A projekt vége: 2014. április 30.
 
 
 

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642 PÁLYÁZAT

Humánerőforrás-fejlesztési célú szakmai képzések a SZÉPHŐ Zrt.-nél
A projekt célja a társaság foglalkoztatásában álló munkavállalók versenyképességének növelése, munkahelyi készségeik és kvalitásaik javítása volt, mely által erősíthető a vállalkozás versenyképessége, a munkavállalók ösztönzése, tudásuk és szakmai ismereteik fejlesztése.

A beruházás teljes nettó összege: 33.364.024 Ft
Támogatás nettó összege: 33.364.024 Ft
A projekt kezdete: 2013. augusztus 01.
A projekt vége: 2014. július 31.
KEOP-5.3.1-17-2017-00012 PÁLYÁZAT
Székesfehérvári távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése
A projekt célja a távhőtermelés energiahatékonysági fejlesztése, az elavult, alacsonyabb hatásfokú gázkazánok lecserélése korszerű, modern gázkazánokra, illetve kapcsolódó épületenergetikai korszerűsítés.

A projekt keretében a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén 2 db új, 20MW teljesítményű, a Szedreskerti fűtőműbe pedig 1 db, szintén új 5MW teljesítményű fölgáz alapú gázkazán került telepítésre, valamint felújításra került a Szedreskerti fűtőmű épülete is.
Sor került a Királysori telephelyen lévő 48 m-es fémkémény áthelyezésére is (amely a Bakony utcában kerül felállításra 24 m-es hosszúságban), valamint egy nagyteljesítményű szivattyú beszerzésére is.
Kedvezményezett:
- NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
- SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (konzorciumi tag)

A beruházás teljes nettó összege: 746.907.441 Ft
Támogatás nettó összege: 360.478.787 Ft (támogatás mértéke: 50%)
A projekt kezdete: 2017. május 19.
A projekt vége: 2019. május 19. (pénzügyi elszámolás határideje: 2019. július 19.)

 

KEOP-5.4.0/12-2015-0023 PÁLYÁZAT

A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása


A pályázati kiírásnak köszönhetően 2008.06.08-tól 2014.12.31-ig 100%-ban saját forrásból finanszírozott fejlesztések válhattak utólag támogatottá. A projekt részét - a SZÉPHŐ Zrt. ezen időszakban elvégzett fejlesztései közül - három beruházás-típus képezte:
1) Távvezeték felújítások (180.508.214 Ft): ~3km nyomvonalhosszban sor került a leromlott állapotú és hőszigetelésű, nagy hőveszteséggel bíró távvezetékek cseréjére, melynek célja a távvezeték szakaszok hőveszteség és karbantartási igény csökkentése volt.
2) Fűtési és használati melegvíz (HMV) blokk felújítások (109.980.451 Ft): a korszerű hőközponti berendezések beépítésével a felhasználói igények hatékonyabban kielégíthetővé váltak, így csökkentek a hőátadási folyamatok veszteségei.
3) Új fogyasztók távhőrendszerbe való bekapcsolása (21.029.006 Ft): a projektelem célja a piacbővítés volt az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával, melynek eredményeként a távhőrendszer kihasználtsága javult.

A beruházás teljes nettó összege: 311.526.021 Ft
Támogatás nettó összege: 295.415.317 Ft
A projekt kezdete: 2008. július 08.
A projekt vége: 2015. szeptember 30.