Jogi nyilatkozat

A SZÉPHŐ Zrt. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos.
 
A SZÉPHŐ Zrt. nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért.
 
A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A SZÉPHŐ Zrt. fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére. A SZÉPHŐ Zrt. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. A SZÉPHŐ Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, SZÉPHŐ Zrt-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
 
A SZÉPHŐ Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a SZÉPHŐ Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt a SZÉPHŐ Zrt. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A SZÉPHŐ Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.
 
A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.