Környezetvédelem

kép - a zöldbolygó

Társaságunk elkötelezte magát a környezet megóvása mellett. Sokan elzárkóznak a változásoktól, mi mégis úgy gondoljuk, hogy csak ezeken keresztül juthatunk előre. Gondoljunk csak bele… Ha mindig mindent, ugyanúgy teszünk rutinszerűen, akkor változhat a végeredmény? NEM.
A változáshoz, elsősorban a gondolkodásmódunk, szemléletünk megváltoztatására van szükség. Ha ez megtörtént, akkor lehet ezt átültetni a gyakorlatba is.
Mi ezt tettük és tesszük a jövőben is, szeretnénk beállni azok sorába, akik ebben velünk együtt elhivatottak.
Mit is jelent ez a gyakorlatban?
A környezettudatos gondolkodás számunkra az alternatív energiaforrások igénybevétele mellett a meglévő felhasználásaink energiatakarékos és környezetkímélő megvalósítását is jelenti. Mindezeket szem előtt tartva beruházásainknál, működő rendszereinknél a lehetőségekhez mérten mindig az elérhető legjobb technológiának (BAT) igyekszünk megfelelni.
Létesítményeink, telephelyeink a környezet megóvása érdekében több, hatóságok által kiadott és folyamatosan ellenőrzött engedéllyel rendelkezik.
Társaságunk két telephelye is Egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC engedély) rendelkezik, amiben szigorú előírásoknak kell megfelelnie az adott telephelynek telephelyre szabottan. Ezen engedélyek tartalmazzák, szabályozzák és biztosítják, hogy az adott telephely környezet terhelése csak a legszükségesebb mértékben legyen jelen. Ennek nyomon követésére rendszeres adatszolgáltatást teljesítünk a hatóságok felé (Hulladékbevallás, Légszennyezés mértéke levegővédelmi bevallás, stb.).
 
Ezek mellett a „kisebb” kazánházaink, fűtőműveink is rendelkeznek pontforrás működési engedéllyel, amelyekben előírt légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása biztosítja a környezet megóvását. A határértékek betartását rendszeres ellenőrzésekkel dokumentáljuk, mely ellenőrzéseket az erre akkreditált vállalkozással végeztetünk. A mérések eredményeiről minden évben az illetékes hatóság felé adatot szolgáltatunk.
 
Az előírásoknak, ezáltal a környezet védelmének való megfelelés biztosítása érdekében berendezéseinket rendszeresen karbantartjuk, fejlesztjük.
 
A társaságunknál bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés is. Ez szintén elengedhetetlen feltétele a környezet megóvásának, valamint a fenntartható fejlődésnek.
 
Fontos momentuma sok más egyéb mellett a környezetvédelemnek a fák megóvása is. Ezért mi csak azt nyomtatjuk ki, amit feltétlenül szükséges.