Ügyfélszolgálati ügytípusok

Díjfizető-változás:

 • adásvétel esetén szükséges:
  • adásvételi szerződés;
  • melegvízóra-állás, ha van melegvíz-óra a lakásban;
  • régi és új díjfizető együttes megjelenése, vagy képviselő(k) meghatalmazással;
  • adásvételt bejelentő nyomtatvány kitöltése.
 • ajándékozás esetén szükséges:
  • ajándékozási szerződés vagy tulajdoni lap;
  • a díjfizető vagy meghatalmazottja személyes megjelenése.
 • öröklés esetén szükséges:
  • hagyatéki végzés vagy tulajdoni lap;
  • a díjfizető vagy meghatalmazottja személyes megjelenése.
Adásvételt bejelentő nyomtatvány: LETÖLTÉS
Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS


 

Bérlőváltozás:

A bérlőváltozás ügyintézéséhez szükséges:
 • bérleti szerződés;
 • melegvízóra-állás, ha van a lakásban melegvíz-óra;
 • régi és új díjfizető együttes megjelenése, vagy képviselő(k) meghatalmazással;
 • a Bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány kitöltése.
Bérlőváltozást bejelentő nyomtatvány: LETÖLTÉS
Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS
 

Adatváltozás:

 • Névváltozás ügyintézéséhez
  • szükséges dokumentum: személy igazolvány;
  • az ügyintézés történhet: személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Honvéd u. 1.)  vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen;
  • ügyet intézheti: díjfizető vagy meghatalmazottja.
 • levelezési cím változása esetén
  • az ügyintézés történhet: személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Honvéd u. 1.)  vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen;
  • ügyet intézheti: díjfizető vagy meghatalmazottja.
 • fizetési mód változása esetén
  • az ügyintézés történhet: személyesen ügyfélszolgálati irodánkban (Honvéd u. 1.) vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen;
  • ügyet intézheti: díjfizető vagy meghatalmazottja.
Meghatalmazás ügyfélszolgálati ügyintézéshez: LETÖLTÉS
 

Igazolások igénylése: 

Az alábbi igazolások igénylése esetén személyes megjelenés szükséges:
 • igazolás tartozásról (nullás igazolás);
 • lakásfenntartási igazolás.

Melegvízmérőóra-állás bejelentése:

Ügyfeleink a melegvízmérőóra-állásukat a havi mérőóra-leolvasó adatlapon történő bejelentés mellett telefonon (22/541-300), elektronikus úton e-mailben (ugyfelszolgalat@szepho.hu), vagy az online ügyfélszolgálaton keresztül (https://www.szepho.hu/auth/login), illetve személyesen is bejelenthetik ügyfélszolgálati irodánkban (Honvéd u. 1.).
 

Óracsere bejelentése:

Az óracsere bejeletéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • az óracseréről készült jegyzőkönyv;
 • a kitöltött havi mérőóra-leolvasó adatlap.
Az ügyintézés történhet személyesen az  ügyfélszolgálati irodánkban (Honvéd u. 1.)  vagy elektronikus úton az ugyfelszolgalat@szepho.hu címen.

Elektronikus számla igénylése:

Az alább letölthető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és cégünkhöz történő eljuttatásával kezdeményezhet, hogy társaságunk elektronikus úton bocsássa ki az Ön részére a számlákat.
 
Elektronikus számla igénylése (lakossági nyomtatvány): LETÖLTÉS
Elektronikus számla igénylése (nem lakossági nyomtatvány): LETÖLTÉS

Részletfizetési megállapodás

Hátralékos ügyfeleink - tartozásuk mielőbbi rendezése érdekében – kérelmezhetnek részletfizetési kedvezményt. A részletfizetési kedvezmény feltétele az adósság legalább 30 %-ának befizetése, ezután tudunk a fennmaradó – késedelmi kamattal növelt – összeg rendezéséről megállapodni.
 

 Ügyfélkérelem részletfizetés elbírálásához: LETÖLTÉS

 

Önkormányzati települési támogatások, hátralékkezelésHátralékos ügyfeleink, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján az alábbi önkormányzati támogatásokat vehetik igénybe:

 
1. Lakhatást segítő eseti települési krízistámogatás
Azon hátralékos ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt az eseti települési támogatást, aki lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt anyagi segítségre szorul. Lakhatást veszélyeztető krízishelyzetnek minősül többek között, ha az Ör.-ben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő kérelmező, a kérelem benyújtását megelőző három hónapban keletkezett, legfeljebb egy havi lakhatással kapcsolatos közüzemi tartozással rendelkezik. Az Önkormányzat – az igénylés pozitív elbírálását követően – a támogatást a közüzemi szolgáltatónak fizeti ki, a jogosult nevén vezetett számlára történő utalással. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza.

 2. Települési lakhatási támogatás
Azon ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt a rendszeres települési támogatást, aki lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel anyagi segítségre szorul. Települési lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza. 

3. Települési hátralékkezelési szolgáltatás
Azon hátralékos ügyfelünk kérheti SZMJV Önkormányzatától ezt a rendszeres települési támogatást, aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez átmeneti jelleggel szorul hátralékkezelésre. Települési hátralékkezelési szolgáltatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem a TB nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátásban részesülő egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg. VAGY az előző körbe nem tartozó egyedülélő esetében, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. VAGY az előző két körbe nem tartozó esetében, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A támogatás részletszabályait az Ör. tartalmazza.
A települési támogatásokkal kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a www.szekesfehervar.hu honlapon, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár Városház tér 1., bejárat a Kossuth utca felől) kaphat. 

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Számlamagyarázat

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

 1. Óracsere esetén mi a teendő?
 2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
 3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
 4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
 5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?
Kattintson a tovább gomra részletes információért!

Tovább