Hődíjak elszámolása

 
A 45/2015.(XI.23.) sz. önkormányzati rendelet alapján a távhőszolgáltató felhasználóival - eltérő tartalmú megállapodás hiányában - havonta számol el. 
Ez az alapeseti elszámolási mód a hőközponti mérő felszerelésével és a szolgáltatás igénybevételével írásos szerződés nélkül is létrejön. A felhasználóknak, épületrészenkénti díjfelosztás esetén a díjfizetőknek a hődíjat a szolgáltatást követő hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell megfizetniük.
 
Azon épületekben, ahol a fűtésre és melegvízkészítésre felhasznált hőmennyiség egyazon mérővel mért, ott az épületrészenkénti díjfelosztás és számlázás esetén a fűtési hődíj a következőképpen kerül felosztásra:
 
  • A fűtési idényben a havonta elhasznált, a hőközponti hőmennyiségmérőn mért hő díjából levonásra kerül a fogyasztók (díjfizetők) által elhasznált, melegvízre jutó energiamennyiség díja, s a fennmaradó hőmennyiség díja kerül szintén a felosztásra fűtésre a közösség által kért módon.
  • A fűtési idényen kívüli időszakban a melegvízmennyiség-mérők szolgáltatott adatainak és a jogszabályban rögzített, egységnyi melegvíz előállításához szükséges hőmennyiség egységárának a szorzatát számlázza a távhőszolgáltató.

Egyéb felhasználók esetében a fűtési idényen kívüli időszakban a tényleges fogyasztás kerül felosztásra és számlázásra.

A hődíjak éves elszámolása

A hődíjak éves elszámolása a felhasználói közösséggel kötött írásos megállapodás alapján, a felhasználók kezdeményezésére jöhet létre. Az elszámolási időszak minden év június 1-jétől a következő év május 31-ig tart.
A felhasználók az elszámolási időszakban a városi átlagos adatokból számított, és a fogyasztási helyre vonatkozó egyedi díjak alapján részfizetést teljesítenek a fűtési és melegvízhődíjra.
A fűtési hődíj részfizetés a fűtési idény hónapjaiban, vagy – ha erre vonatkozóan a díjfizető nyilatkozik - 12 hónapra (július 1-től – követő év június 30-ig) elosztva is fizethető. A 12 havi hődíj fizetésre vonatkozó nyilatkozatot a szolgáltatóhoz az elszámolási időszak kezdete előtt, legkevesebb 15 nappal, írásban kell eljuttatni.
A 12 hónapra elosztva fizető felhasználó kiköltözésekor az elszámoláshoz szükséges hődíj részfizetési kötelezettséget úgy kell megállapítani, hogy az a hagyományosan (fűtési idényben) fizetők kötelezettségével megegyezzék.
A részfizetések összegét évente egyszer számolják el, a hőközpontban ténylegesen felhasznált hőenergia költségével összevetve adódik az elszámolási különbözet, amely az egyes felhasználókra, díjfizetőkre bontottan pótlólagosan számlázásra vagy megtakarítás esetén jóváírásra kerül.
Hődíjelszámolás épületrészenkénti fűtési hőmennyiségmérés esetén
Épületrészenkénti fűtési hőmennyiségmérés megvalósítása előtt a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató megállapodást kell, hogy kössön. A megállapodásban rögzítik a megvalósítás módját, a költségviselést és az elszámolás elvét. 
Éves elszámolás fűtési költségmegosztók adatai alapján
A felhasználói közösségek a fűtési költségek felhasználásarányos felosztására fűtési költségmegosztókat szereltethetnek fel. Ebben az esetben a költségmegosztók üzemeltetése a felhasználói közösség, az egyénenkénti díjszámlázás a távhőszolgáltató feladata. A költségfelosztás számszerű eredményeit a közös képviselőtől illetve az épület kezelőjétől kapott nyilatkozat alapján a szolgáltató a hőszolgáltatási számlába beépíti.
 

Kiemelt szolgáltatásaink, információk

Tisztelt Ügyfelünk!

A lakossági fogyasztók részére kibocsátott távhőszolgáltatási számlák 2014. évtől az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt formai és tartalmi előírások alapján készülnek. Az alábbi leírással szeretnénk segítséget nyújtani a számlán alkalmazott, a felhasználók számára esetleg nehezen érthető szakkifejezések értelmezésében az egyes oldalakon szereplő tételek, adatok részletes magyarázatával.

SZÉPHŐ ZRT, SZÁMLAMAGYARARAZAT LETŐLTHETŐ- (.PDF)

Gyakori kérdések

Tudja Ön?

  1. Óracsere esetén mi a teendő?
  2. Hogyan történik a melegvíz hődíj elszámolása?
  3. Bérlőváltozás, tulajdonosváltozás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?
  4. Az adatokban bekövetkezett változás csak személyesen nyújtható be?
  5. Melyek a hátralék rendezésének lehetséges módjai?

Kattintson a tovább gombra részletes információért!

Tovább

Partnereink listája