A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások

Az adatszolgáltatás nem értinti a Széphő Zrt.-t mivel nincsenek ilyen megállapodások. Az árakat jogszabályok állapítják meg.