A távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapodási célú megállapodások

Az adatszolgáltatás nem érinti a Széphő Zrt.-t mivel a cég egyben távhőtermelő is.