Műszaki ellenőrzés

 
 
 
A műszaki ellenőrzés keretében feladatunk a társaságunk alkalmazásában álló szakembergárdával, az építési szerelési munka teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, betartásának elősegítése és ellenőrzése, a Megbízó helyszíni képviselete.
Több nagy projekt lebonyolításában, műszaki ellenőrzésében vettünk részt, többek között az energiamegtakarítást eredményező panelfelújítások, műemlék épületek, nyomvonal jellegű építmények vonatkozásában.
 
 A műszaki ellenőrzés során az alábbi tevékenységeket végezzük el:
 
 • Részvétel a munkaterület átadás-átvételre történő előkészítésében és kivitelezésre alkalmas állapotban való átadásában.
 • A műszaki dokumentációk ellenőrzése, ezek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építménykitűzés helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
 • A hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések betartásának folyamatos ellenőrzése.
 • Az építési naplók külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése.
 • Intézkedés a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek megszűntetésére az építési naplókban.
 • A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt változtatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó részére.
 • A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
 • A kivitelezés folyamatos ellenőrzése.
 • A kivitelezés időbeli és pénzügyi előrehaladásának ellenőrzése az egyes kivitelezési vállalkozási szerződésekben elfogadott programok szerint.
 • A kivitelező teljesítésének folyamatos pénzügyi ellenőrzése, számlák felülvizsgálata és ellenjegyzése.
 • Az anyagok, szerkezetek, berendezések stb. elszámolásához szükséges egységárak ellenőrzése, felülvizsgálata az elkészült minőséggel összhangban, az ehhez szükséges tárgyalások a kivitelezőkkel, szállítókkal. A rész- és végszámlák felülvizsgálata és ellenjegyzése.
 • Egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.
 • A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
 • A beruházás megvalósításával összefüggő különböző kooperációs értekezletek megszervezése.
 • Javaslattétel a Megbízó felé a kivitelezői teljesítések elfogadására és a kivitelezői számlák igazolására.
 • A felmerülő pótmunkák esetén a kivitelező által adott árak felülvizsgálata.
 • A kivitelezők végszámláihoz összefoglaló készítése a szükséges dokumentációt mellékelve.
 • Az átadás-átvételi eljárásban, a használatbavételi eljárásban és az évenkénti utó-felülvizsgálati eljárásokban való közreműködés.
 • A műszaki átadás-átvételi eljáráson az elkészült létesítmények minősítése, mennyiségi hiányok és javítandó minőségi hibák tételes rögzítése, továbbá – szükség szerint – a nem szerződésszerű minőségben készült munkák értékcsökkenésének egyértelmű meghatározása és az értékcsökkenés mértékének rögzítése.
 • Átadási dokumentációk tartalmának ellenőrzése.
 • Közreműködés a beruházások aktiválásának előkészítésében, a létesítményjegyzék összeállítása.
 • Közreműködés a garanciális ügyek intézésében, felülvizsgálatok előkészítésében, azokon való részvétel, dokumentálás.
 
Műszaki ellenőrzési szolgáltatásunkkal kapcsolatban várjuk érdeklődését, ajánlatkérését.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1.
Tel.: (22) 541-300; (30) 339-2091
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu