Tanúsító Szervezetek

Energia tanúsítók (TÉ) Székesfehérvár

(forrás:)
Magyar Építész Kamara: http://www.mek.hu
Magyar Mérnöki Kamara: http://www.mmk.hu
  
Felügyeleti vagy felügyeletet gyakorló szervek, Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdeket képviselő civil szervezetek: 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. 
Cím: 1044 Budapest, Pf.: 247.
Telefon: +36 (1) 459-7777
Fax: +36 (1) 459-7739
  
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Főigazgatója: Pintér István
Levélcím: 1428 Budapest, Pf:20
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800
Fax: +36 (1) 210-4677
  
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: Budapest 1024. Margit krt. 85.
Telefon: +36 (1) 336-7843, +36 (1) 336-7851
Fax: +36 (1) 336-7445
Postafiók: Pf. 672. Budapest 1539.
  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője
Cím: 8000 Városház tér 1.
Tel: (22) 537-200, Fax: (22) 314-264
Önkormányzati honlap: www.szekesfehervar.hu
  
Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626, Telefax: +36 22 501 627
  
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Hatáskör: Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-3540
Honlap: www.ajbh.hu
 
Törvényességi ellenőrzésre jogosult
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
A Hivatal engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén.
Elérhetősége:
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88
Telefon: +36 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu
 
Energetikai fogyasztói tanácsadó szervezet:
Széphő Zrt. www.szepho.hu
 
Országos pályázatok elérhetőségei: