Vállalkozás neve, székhelyek és telephelyek elérhetőségei

Megnevezés:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név:
SZÉPHŐ Zrt.
Székhelye:
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár, Pf. 120.
Telefon:
0622/541-300
Fax:
0622/314-252
Honlap:
http://www.szepho.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@szepho.hu