Vállalkozás neve, székhelyek és telephelyek elérhetőségei

Megnevezés:
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név:
SZÉPHŐ Zrt.
Székhelye:
8000 Székesfehérvár, Honvéd u.1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár, Pf. 120.
Telefon:
(22) 541-300
Fax:
(22) 314-252
Honlap:
http://www.szepho.hu
e-mail:
info@szepho.hu